nieuws

Bariatrische chirurgen slaan alarm over overgewicht en obesitas

Voedingswetenschap

Bariatrische chirurgen slaan alarm over overgewicht en obesitas

Vier chirurgen van het Medisch Centrum Slotervaart, gespecialiseerd in maagverkleiningsoperaties, zeggen de toeloop van patiënten niet meer aan te kunnen. In een open brief in de Volkskrant dagen ze de politiek en overheid uit hen als bariatrische chirurgen werkloos te maken opdat ze hun kwaliteit voor andere kwalen kunnen inzetten.

‘Hoewel we veel patiënten genezen, is het duidelijk dat wij dit probleem niet met een operatie kunnen oplossen’, schrijven de vier artsen over de omvang van de problemen rond overgewicht en obesitas in Nederland. Een goed gecoördineerd plan zou volwassenen en kinderen ertoe moeten verleiden een gezonde levensstijl aan te leren.

Geen betutteling

De artsen vinden dat de politiek en overheid zich ten onrechte afzijdig hebben gehouden van de epidemie die zich rond het overgewicht heeft voltrokken. ‘Misplaatste angst voor betutteling speelt hier een belangrijke rol. Alleen door hun inzet kan de noodzakelijke gedragsverandering tot stand komen.’

Vermijdbare doodsoorzaak

De vier, die dertig operaties per week uitvoeren, geven aan dat obesitas de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak is. ‘Het is onbegrijpelijk dat in de programma’s van de politieke partijen geen alinea wordt gewijd aan de bestrijding van dit probleem’, schrijven ze. Verder halen ze aan dat de overheid zich tot nu toe verlaat op ‘boterzachte convenanten met de betrokken marktpartijen.’ Ze vinden dat de voedings- en drankenindustrie een sleutelrol spelen bij de aanpak van overgewicht, maar in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling ontbreekt het volgens hen aan geformuleerde doelstellingen om suiker en vet in voedsel te verminderen.

Overheidsmaatregelen

De vier dringen aan op ‘stevige overheidsmaatregelen’ richting de voedingsindustrie: ‘Dit biedt kansen om gezonde en lekkere producten te maken, die een nieuwe markt voor een andere levensstijl kunnen creëren.’ Maatregelen die de chirurgen suggereren zijn onder andere suiker- en vettaks, verplicht voedingsonderwijs en aanpassing van de openbare ruimte opdat deze beweging stimuleert. ‘Wij dagen politici en de overheid uit ons werkloos te maken. Dan kunnen wij onze kwaliteiten inzetten voor andere kwalen, zoals kanker’, aldus het slotwoord van de chirurgen in de Volkskrant.

Reageer op dit artikel