nieuws

Gezond met een ziekte, the power of food

Voedingswetenschap

Gezond met een ziekte, the power of food

In Nederland leven 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. De een voelt zich patiënt, terwijl een ander met dezelfde diagnose amper beperkingen ervaart. ‘We moeten echt meer aandacht aan voeding en veerkracht besteden’, aldus prof.dr. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekten aan de Wageningen Universiteit.

‘De wetenschap zoekt genetische, metabole en psychologische verklaringen voor de verschillen in veerkracht en ervaren gezondheid’, zegt Kampman. ‘Voeding speelt hierbij zeker een rol, het kan het metabole evenwicht verstoren of juist bijdragen aan het herstel ervan.’

Gezond met een ziekte
Ellen Kampman is dagvoorzitter tijdens het congres ‘Gezond met een ziekte, the power of food’ op 13 december over de relatie tussen voeding en veerkacht. Met onderwerpen als voeding en de effectiviteit van medicatie; vitamine D en depressie; chrono nutitrion en moodfood. Daarnaast bespreekt de toekomstig voorzitter van de Raad van Bestuur van de NWO de onderzoeksagenda en komen de mogelijkheden van metabolomics aan bod. Ellen Kampman: ‘We moeten echt meer aandacht aan voeding en veerkracht besteden. Ik ben dan ook blij met dit congres.’

Reageer op dit artikel