nieuws

Specialisten stellen nieuwe term voor ‘obesitas’ voor

Voedingswetenschap

Specialisten stellen nieuwe term voor ‘obesitas’ voor

Adiposity-based chronic disease, een aan vetzucht of vetlijvigheid te wijten chronische ziekte. Zo zou obesitas voortaan genoemd moeten worden als het ligt aan de American Association of Clinical Endocrinologists en de American College of Endocrinology. Een nieuwe diagnostische term voor obesitas: wat is hier de reden voor?

De term ‘obesitas’ is volgens de Amerikaanse associatie van klinisch endocrinologen gekoppeld aan een te eenzijdig beeld. Daarbij wordt vaak voornamelijk gedacht aan uiterlijke kenmerken en sociale acceptatie. De term zou meer nadruk moeten leggen op de eraan gerelateerde chronische complicaties. De consequenties voor de gezondheid door adipositas, die juist de essentie vormen, komen nu vaak als bijzaak over.

 

Gebrekkige term

De term is volgens de beroepsvereniging  te eenzijdig en vaag omdat de huidige definitie van obesitas slechts is gebaseerd op de BMI (≥30 kg/m2). Een patiënt die op basis van zijn BMI overgewicht of obesitas heeft, kan echter een gezonder stofwisselingsprofiel hebben dan iemand met een lager BMI. Het BMI levert geen informatie over spiermassa, vetverdeling en onderliggende gezondheidsstatus.

 

Lichaamsvet als maat

Volgens de specialisten is met de verhouding van het lichaamsvet de vatbaarheid voor (chronische) ziekten te identificeren. De ziektekans hangt samen met de plaats waar het vet zich bevindt, bijvoorbeeld abdominaal-, gluteo-femoraal-, lever- of spiervet. Het nieuwe begrip staat voor veel méér dan enkel een diagnose op basis van BMI.

 

Vertaling naar de praktijk

De Amerikaanse associatie pleit voor nader onderzoek naar de implementatie van deze term in de praktijk om de werkbaarheid te toetsen. Invoering van de term zou ervoor kunnen zorgen dat verzekeringsmaatschappijen de diagnostiek en behandelwijze eerder zullen vergoeden.

Reageer op dit artikel