nieuws

TNO en LUMC bundelen krachten rond Leefstijl als medicijn

Voedingswetenschap

TNO en LUMC bundelen krachten rond Leefstijl als medicijn

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek TNO hebben afgelopen vrijdag afgesproken te gaan samenwerken op het gebied van ‘Leefstijl als medicijn’. Zij doen dit omdat er steeds meer bewijs is dat een aantal ziektes, zoals diabetes type2 of obesitas (en daarmee samenhangende negatieve gezondheidseffecten), met gerichte leefstijlaanpassingen kunnen worden voorkomen en zelfs genezen.

De universiteit en TNO trekken samen op in het vergroten van de wetenschappelijke kennis over en het uitbreiden van ervaringen op dit gebied. De samenwerking zal in onderzoekprogramma’s en projecten verder vorm krijgen.

Ruimere samenwerking

Andere partijen die de opmars van leefstijlziekten een halt toe willen roepen worden bij de samenwerking betrokken. Te denken valt aan ziekenhuizen, belangenverenigingen, farmaceuten en  bijvoorbeeld werkgeversorganisaties. Tijdige en ingrijpende leefstijlverandering levert grote voordelen op voor mens en maatschappij, aldus TNO en het LUMC in hun gezamenlijke persbericht.

Hoge kosten

‘Leefstijlziekten kosten de maatschappij veel geld: voor een persoon met diabetes type 2 worden in totaal gemiddeld meer dan 130.000 euro aan kosten gemaakt’, zegt Hanneke Molema van Work Health Technology bij TNO. ‘Ruwweg de helft hiervan zijn zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk, blijkt uit een berekening van TN’.

Gezond leven

Prof. Hanno Pijl van het LUMC ziet in zijn spreekkamer de gevolgen van een slechte leefstijl en zet zich in voor meer bekendheid hierover. ‘Wij weten steeds beter dat voeding, lichamelijke en geestelijke activiteit, slaap en stress een grote rol spelen in vrijwel alle ziekten waarmee wij worstelen. Daar móeten we dus iets aan doen.’

Namens het LUMC tekende decaan en lid Raad van Bestuur Pancras Hogendoorn voor de samenwerking. ‘Aanpassing van leefstijl speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en genezen van ziektes. Innovatie op dat gebied móet prioriteit zijn’, aldus Hogendoorn.

Reageer op dit artikel