nieuws

‘Volgen richtlijnen en verrijking zorgen nog niet voor voldoende inname vitamine D’

Voedingswetenschap

‘Volgen richtlijnen en verrijking zorgen nog niet voor voldoende inname vitamine D’

Vier onderzoekers van de wetenschappelijke afdeling van Unilever hebben bestudeerd hoe de vitamine D-status van Nederlanders omhoog zou kunnen. Voor de meesten is de vitamine D-inname nu te laag, vooral in de wintermaanden als de zonnekracht te laag is voor voldoende aanmaak van vitamine D in de huid. Wie zich houdt aan de voedingsrichtlijnen en gebruik maakt van verrijkte producten kan de inname verdubbelen, maar dat blijkt nog niet afdoende om de norm te halen. De bevindingen zijn deze maand gepubliceerd in Annals of Nutrition and Metabolism.

De onderzoekers voerden een zogeheten simulatiestudie uit. Daarbij gingen ze uit van de inname van vitamine D in de bevolking volgens de voedselconsumptiepeilingen in drie landen, van Nederland, Groot-Brittannië en Zweden. Ze zetten de inname af tegen de aanbeveling van 10 microgram vitamine D per dag, uitgaande van een minimale blootstelling aan zonlicht. De vraag was of het volgen van de voedingsrichtlijnen en/of het gebruik maken van verrijkte producten zou bijdragen aan een verhoging van de vitamine D-status.

Norm niet gehaald
Uit de resultaten blijkt dat de meeste bewoners van Nederland, Groot-Bittannië en Zweden bij lange na niet de aanbevolen norm van tien microgram vitamine D per dag halen. De inname in de Nederlandse onderzoekspopulatie varieert tussen 2,7 en 4,2 microgram per dag. In GB ligt dit volgens de analyse op basis van de voedselconsumptiepeiling nog wat lager en in Zweden wat hoger.

Vitamine D-verhoging
De belangrijkste bronnen van vitamine D volgens de consumptiepeilingen in de onderzochte landen zijn vis, vlees en margarines (geen boter). Samen leveren deze voedingsmiddelen gemiddeld twee derde van de totale vitamine D-inname. De theoretische berekeningen van de onderzoekers laten zien dat als de richtlijnen voor deze voedingsmiddelen worden gevolgd de vitamine D-inname omhoog gaat tot 5,1 microgram per dag in Nederland, 4,6 microgram/dag Groot-Brittannië en 7,7 microgram per dag in Zweden. Het gaat hierbij om de mediane inname (centrummaat), dat wil zeggen het getal dat het midden van de totale verdeling in de populatie aangeeft, dus verschillende mensen kunnen met hun inname naar boven of beneden afwijken.

Scenario’s
Als de hoeveelheid vitamine D in melk en margarines nog eens verdubbeld zou worden brengt dat de inname theoretisch verder omhoog naar respectievelijk 6,6 microgram per dag in Nederland en 4,9 en 7,9 in respectievelijke populaties van Groot-Brittannië en Zweden. Als beide scenario’s worden doorgerekend (extra verrijking en het volgen van de richtlijnen) dan zouden de waarden uitkomen op 8,8 microgram per dag in Nederland, 7.9 in Groot-Brittannië en 8.9 in Zweden. Al met al zou het nog niet voldoende zijn de huidige aanbevolen norm van 10 microgram per dag te halen.

Zonlicht
In perioden met voldoende zonnekracht is een kwartier tot een half uur blootstelling aan zonlicht voldoende om via de huid genoeg vitamine D aan te maken. Om in perioden met weinig zonlicht, zoals in de wintermaanden, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te halen is een verhoging van de inname door (extra) verrijkte producten en/of het houden aan de voedingsrichtlijnen gewenst om de richtlijn te halen maar dit zou nog niet afdoende zijn volgens de uitkomsten van de simulatiestudie. De onderzoekers pleiten dan ook voor een grotere verrijking van levensmiddelen als melk en margarine om de hoeveelheid vitamine D omhoog te krijgen.

Reageer op dit artikel