nieuws

Hartinfarct heeft grote impact op nierfunctie oudere

Voedingswetenschap

Hartinfarct heeft grote impact op nierfunctie oudere

Na een hartinfarct gaat de functie van de nieren twee keer zo snel achteruit als gebeurt bij normale veroudering. De kans op overlijden neemt ook toe.

Dat schrijven onderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Wageningen University & Research en LUMC in wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Het tienjarig follow-up onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Alpha Omega Cohort, een groep personen die oorspronkelijk werd gevolgd om de relatie tussen omega-3 vetzuren  en overlijden te onderzoeken. In deze Alpha Omega Cohort varieerde de leeftijd van de patiënten van 60 tot 80 jaar: 79% was man en 21% had diabetes.

 

Alle patiënten waren optimaal behandeld voor hart- en vaatziekten. Ze werden tot tien jaar lang gevolgd. Het onderzoek werd uitgevoerd met financiële steun van onder meer de Nierstichting en de Hartstichting.

 

Nierfunctie en overlijden

Om de kwaliteit van de nieren in de periode na een hartinfarct in kaart te brengen, maakte het onderzoeksteam gebruik van een omvangrijk gegevensbestand van 4561 patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt.

 

Deze groep patiënten werd in de periode 2002-2012 gevolgd en periodiek medisch onderzocht. Na deze lange periode bleek 19% van de patiënten overleden: 42% door hart- en vaatziekten en 22% als gevolg van kanker.

 

Na correctie op leeftijd, geslacht en klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en roken, vonden de onderzoekers een relatie tussen nierfunctie en overlijden.

 

Licht verlaagde nierfunctie

Uit de analyse van de databankgegevens volgt dat het overlijdensrisico van hartpatiënten al geleidelijk begint te stijgen als de nieren iets minder functioneren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met een licht verlaagde nierfunctie na een hartinfarct een 1,4 maal hoger relatief risico hebben op overlijden. Bij patiënten met zeer lage nierfunctie is het risico op overlijden zelfs 4,4 keer zo hoog.

 

Toename nierinsufficiëntie fors

Het aantal patiënten met nierschade neemt de laatste jaren wereldwijd, maar ook in Nederland, fors toe. Een kwart van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers kampt met een chronische nierziekte.

 

De aandoening is meestal het gevolg van aderverkalking, hoge bloeddruk en diabetes. Bij gezonde personen daalt de filtersnelheid van de nieren vanaf het veertigste levensjaar langzaam. Dat betekent dat de nierfunctie bij ouderen sowieso geleidelijk aan terugloopt.

 

Het identificeren van preventieve en therapeutische behandelopties voor patiënten met een verhoogd risico op nierschade is dus van groot belang. Gezien het grote aantal patiënten in Nederland met een doorgemaakt hartinfarct is het aantal patiënten dat hierbij baat kan hebben ook hoog.

Reageer op dit artikel