nieuws

Paling bevat soms schadelijke stoffen

Voedingswetenschap

Paling bevat soms schadelijke stoffen

De meeste paling uit de beroepsvisserij is schoon genoeg voor consumptie, blijkt uit cijfers over 2016. Toxicologe Myrthe van den Dungen deed er haar promotieonderzoek naar. Zij benadrukt geen paling uit verontreinigd water te eten. Consumptie van deze paling zorgt volgens haar voor gemiddeld 2,5 maal hogere gehaltes aan giftige stoffen in het lichaam. Voor pcb’s en hormoonverstorende pcb-metabolieten bleek dit tot wel tien keer hoger.

Uit het onderzoeksrapport Monitoring van Nederlandse wateren van het RIKILT Wageningen in 2016 blijkt dat de meeste kleinere palingen (30-40 cm) schoon zijn. Eén monster overschreed de normen. De grotere palingen (langer dan 53 cm) op andere locaties overschreden een of meer normen.

Risico zelf gevangen vis

De onderzoekers van het RIKILT vinden de gevonden resultaten niet verontrustend: het past in het beeld van voorgaande jaren. Van den Dungen benadrukt op basis van haar promotieonderzoek ‘dat paling over het algemeen veilig is, maar dat consumptie van zelf gevangen vis een risico kan opleveren voor de volksgezondheid.’ Dit verdedigde zij in haar proefschrift ‘Persistent organic pollutants, aberrant DNA methylation underlying potential health effects’. ‘Meer subtiele negatieve gezondheidseffecten kunnen op basis van onze resultaten niet worden uitgesloten, en op basis van de literatuur zelfs worden verwacht’, aldus de promovendus.

 

Consumptieadvies

Het advies van Van den Dungen is duidelijk: ‘Eet geen paling uit gebieden waar een vangstverbod van kracht is’. Waar voor opgepast moet worden, is het eten van zelf gevangen paling uit de volgende gebieden: het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en de Weespertrekvaart (deze gebieden zijn open voor visserij). De overige zeven locaties waar monsters met overschrijdingen boven de grenswaarde zijn gevonden, betreffen gebieden gesloten voor visserij.

 

De onderzoekster vond bij regelmatige consumptie van paling gemiddeld 2,5 keer hogere gehaltes aan dioxine-achtige stoffen in het lichaam en voor pcb’s en hormoonverstorende pcb-metabolieten bleek dit tot wel 10 keer hoger. 95 procent van de in ons land verkochte paling is afkomstig uit kwekerijen. Consumenten van deze, gekweekte, paling krijgen niet te veel gif binnen, concludeerde Van den Dungen. Hoeveel zelfgevangen paling door sportvissers toch wordt gegeten is niet bekend.

 

 

Dioxines en PCB’s

PCB’s zijn polychloorbifenylen. Bij opname van hoge concentraties PCB kunnen de volgende symptomen optreden: huid- en oogaandoeningen, geelzucht, leverbeschadigingen en bij vrouwen een onregelmatige menstruatiecyclus.

Dioxines verhogen in kleine hoeveelheden de kans op een slechter werkend afweersysteem, een verminderde vruchtbaarheid en kanker.

Reageer op dit artikel