nieuws

Gezondheidsraad: ’Vitamine K bij borstgevoede baby’s voortaan via injectie toedienen’

Voedingswetenschap

Gezondheidsraad: ’Vitamine K bij borstgevoede baby’s voortaan via injectie toedienen’

Aan ouders met baby’s die borstvoeding krijgen wordt geadviseerd vitamine K toe te dienen. Dat gebeurt meestal in de vorm van druppeltjes via de mond. Ook is het aan flesvoeding toegevoegd. In een nieuw advies beveelt de Gezondheidsraad nu aan om borstgevoede zuigelingen vlak na de geboorte vitamine K toe te dienen via een injectie.

De aanbeveling voor een vitamine K-injectie na de geboorte schrijft de raad in zijn advies aan de minister van VWS. Extra Vitamine K voor pasgeboren zuigelingen is nodig om het risico op het ontstaan van bloedingen tegen te gaan die tot levenslange invaliditeit kunnen leiden.

Verhoging dosis
Een aantal jaar geleden al adviseerde de raad de aanbevolen dosis voor zuigelingen die borstvoeding krijgen te verhogen. Dat kwam omdat in Nederland, vergeleken met het buitenland, meer bloedingen voorkwamen bij een risicogroep van borstgevoede zuigelingen met een verstoorde vetopname.

Niet minder bloedingen
De verhoging blijkt echter niet te leiden tot een vermindering van het aantal bloedingen bij de risicogroep. Bij de geboorte is niet te voorspellen welke zuigelingen tot de risicogroep behoren. Hierom  adviseert de raad nu het beleid voor alle borstgevoede zuigelingen opnieuw aan te passen.

Vitamine K via injectie
De meeste zuigelingen krijgen volgens het huidige advies vitamine K oraal toegediend. De raad adviseert nu over te gaan op toediening van één milligram vitamine K via een eenmalige intramusculaire injectie vlak na de geboorte. Ervaringen in het buitenland laten gunstige resultaten van deze methode zien, met name bij zuigelingen met een verstoorde vetopname. Bij orale toediening zijn er onzekerheden over de opname van vitamine K.

Geen injectie
De raad adviseert om aan ouders die hun kind niet willen laten injecteren een oraal alternatief te bieden in de vorm van toediening van twee milligram vitamine K op drie momenten: direct na de geboorte, na 4 tot 6 dagen en na 4 tot 6 weken.

Flesvoeding onveranderd
Voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, kan het huidige toedieningsbeleid onveranderd blijven, omdat zich in deze groep geen problemen voordoen met een vitamine K-tekort. Zij krijgen na de geboorte één milligram vitamine K oraal. Verder bevat de flesvoeding vitamine K die zorgt voor voldoende bescherming.

De raad beveelt aan gezondheidsprofessionals, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaumedewerkers in te zetten bij de toediening van vitamine K. Ook vindt de raad goede voorlichting aan zwangeren en gezondheidsprofessionals van belang.

Reageer op dit artikel