nieuws

Zeer kleine kans op Parkinson door consumptie magere zuivel

Voedingswetenschap

Zeer kleine kans op Parkinson door consumptie magere zuivel

Personen die dagelijkse minstens drie porties magere zuivel eten, zouden meer risico lopen op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson dan mensen die dagelijks minder dan één portie consumeren. Maar de kans daarop blijkt bijzonder klein, blijkt uit navraag door VMT en Voeding NU.

De relatie tussen Parkinson en de consumptie van magere zuivel blijkt uit een onderzoek dat is gedaan aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston. Het onderzoek van de Amerikaanse onderzoekers Rajput en Ferguson is gepubliceerd in vaktijdschrift Neurology.

Onderzoek

Van ruim 80,736 vrouwen en 48.610 mannen werden ongeveer 25 jaar lang data over hun gezondheid bijgehouden, aan de hand van enquêtes die zij elke twee jaar invulden. Om de vier jaar beantwoordden ze ook vragen over hun eetgewoonten.

Tijdens de onderzoeksperiode ontwikkelden 1.036 personen de ziekte van Parkinson. De onderzoekers bekeken welke soorten zuivel de onderzoeksdeelnemers consumeerden. Daaruit bleek geen opmerkelijk verband tussen de ziekte en de consumptie van zuivel met een hoog vetpercentage, zoals volle melk.

Drie porties, 34 procent kans

Uit de data bleek dat deelnemers die dagelijks minstens drie porties magere zuivel aten, 34 procent meer kans hadden op het krijgen van de ziekte van Parkinson vergeleken met mensen die minder dan één dagelijkse portie aten.

Magere melk

Een sterk verband werd gevonden voor de consumptie van magere melk in het bijzonder: mensen die deze drank vaak (meer dan één glas per dag) dronken, zagen hun kans op de ziekte met 39 procent toenemen. Algeheel werd er een lichte toename aangetroffen in de ontwikkeling op de ziekte door de consumptie van zuivel.

Kans relatief laag

De onderzoekers benadrukken dat de toegenomen kans alsnog relatief laag is. Van alle 5.830 personen die dagelijks minstens drie porties magere zuivel aten, ontwikkelden 60 mensen (1 procent) de ziekte van Parkinson gedurende de onderzoeksperiode. Van de groep die minder dan een portie magere zuivel aten per dag, kregen 483 mensen uiteindelijk Parkinson (0,6 procent).

Reactie NZO: ‘Teveel nog onduidelijk’

VMT en Voeding NU vroegen reacties op dit onderzoek bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en VU-wetenschapper Ingeborg Brouwer.

Stephan Peters, manager voedingsonderzoek en levensmiddelenwetgeving bij de NZO, geeft zijn reactie op het onderzoek. Peters benadrukt dat de het onderzoek slechts aanwijzingen geeft voor een ‘modest association’ (ofwel een beperkt verband, red.) tussen de consumptie ‘van bepaalde zuivelproducten, met in het bijzonder magere en halfvolle zuivel en de ziekte van Parkinson’. ‘Het is niet duidelijk of er een causaal verband bestaat, zegt Peters. ‘Daarvoor is er nog te veel onduidelijk.’

Ziekte van Parkinson in perspectief

‘Het is wel duidelijk dat het risico dat je in je leven de ziekte van Parkinson krijgt heel klein is’, aldus Peters. ‘Als je uitgaat van een incidentie van 0,2% voor de gemiddelde Nederlander en 1% voor ouderen, dan zou deze op basis van de huidige studie uitkomen op respectievelijk 0.27% en 1,36% kans.’

Gezondheidsraad

Peters haalt de Gezondheidsraad aan. ‘Om zaken in perspectief te plaatsen: de Gezondheidsraad heeft in haar aanpak in de Richtlijnen Goede Voeding 2015 gekozen voor een methode waarin de relatie tussen voedingsmiddelen en ziekten als leidraad dient. Hiervoor is uitgegaan van 10 ziekten die de meeste impact hebben op de volksgezondheid. Denk hierbij aan darmkanker en diabetes type 2. De incidenties van deze ziektes zijn vele malen hoger dan die van Parkinson, dat niet in die top tien voorkomt.’

De Gezondheidsraad is ervan overtuigd dat de consumptie van zuivel beschermt tegen darmkanker en de consumptie van yoghurt het risico op type 2 diabetes verlaagt. Daarom staat zuivel expliciet in de Schijf van Vijf.

Beschermende effecten

Peters haalt de mening van de auteurs van het artikel over Parkinson onderuit. De auteurs menen dat je op basis van dit onderzoek niet je zuivelinname naar beneden moet bijstellen: daarvoor is volgens Peters te veel onduidelijk. Bovendien hebben de auteurs alleen gekeken naar de effecten op de ziekte van Parkinson en niet naar de overtuigend bewezen beschermende effecten van zuivel op dikke darmkanker en type 2 diabetes.

Peters stelt: ‘Ga je minder zuivel consumeren op basis van dit soort studies dan gooi je het kind met het badwater weg. Het kind is in dit geval een verlaagd risico op darmkanker en type 2 diabetes. Ik raad daarom aan: eet volgens de Schijf van Vijf en neem voldoende zuivel.’

Reactie Ingeborg Brouwer (VU): ‘Geen reden tot twijfel’

Ingeborg Brouwer, voedingswetenschapper en hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de VU vindt de kop van het nieuwsbericht te stellig: ‘Zuivel met laag vetgehalte vergroot kans op Parkinson’. Ze valt over het woord ‘vergroot’. De onderzoekers geven zelf aan dat hun resultaat bescheiden te noemen is. Brouwer benadrukt dat het onderzoek ‘voorzichtig dient te worden geïnterpreteerd en dat de gunstige gezondheidseffecten van zuivel zwaarder wegen dan de mogelijke ontwikkeling van Parkinson.’

Vijf procent van de deelnemers

Brouwer: ‘Wanneer op het onderzoekresultaten worden ingezoomd, blijkt dat de ontwikkeling van Parkinson in verband wordt gebracht met de consumptie van magere zuivel bij tenminste drie consumpties per dag. Maar slechts 5% van de onderzochte populatie consumeerde deze hoeveelheid.’ Brouwer noemt twee redenen tot twijfel aan de onderzoeksresultaten. ‘Het gaat om een zeer klein deel van de onderzoekspopulatie waar de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson werd gevonden. Bovendien bestaat een kans op invloed van overige factoren. Zo noemen de onderzoekers niet het medicijngebruik van deze vijf procent.

Mager van volvet splitsen te vroeg

Brouwer ziet in het nieuwe onderzoek geen aanleiding te twijfelen aan de aanbeveling van de richtlijnen Schijf van Vijf waarbij halfvolle en magere melk en melkproducten worden geadviseerd. Ook vindt Brouwer de door de onderzoekers geopperde opsplitsing van magere zuivel halfvolle of volvette zuivel te vroeg. ‘De onderzoekers mogen wel een gedegen meta-analyse hebben gebruikt voor het aantonen van het verband van magere melk en de ziekte, maar het gevonden verband is te twijfelachtig.’

Reageer op dit artikel