nieuws

Hogere BMI, grotere overlevingskans na beroerte

Voedingswetenschap

Hogere BMI, grotere overlevingskans na beroerte

Extra gewicht heeft in sommige gevallen een klein voordeel. Mensen met licht overgewicht tot milde obesitas blijken iets betere overlevingskansen te hebben na een beroerte in vergelijking met mensen met een normaal gewicht. De studie houdt de controverse open over de relatie tussen gewicht en sterftekans.

Onderzoekers van de Boston School of Medicine concluderen dat mensen met overgewicht 10 jaar na een beroerte een betere overlevingskans hebben dan mensen met een normaal gewicht. In de bekeken onderzoeksgroep werden mensen die recent voor een beroerte gewicht verloren uitgesloten. Mogelijk zijn er onbekende beschermende factoren die uitgaan van een licht verhoogd lichaamsgewicht, aldus de onderzoekers.

Vooral mannen profiteren
De resultaten staan in het Journal of the American Heart Association. De gevonden overlevingskans blijkt het grootst bij mannen en mensen onder de zeventig jaar.

In hun studie keken de onderzoekers naar deelnemers aan de Framingham Heart Studie. Hierin worden sinds in 1948 tienduizenden proefpersonen gevolgd. Tussen 1951 en 2011 kregen ruim 1000 deelnemers in de leeftijd van 45 tot 85 jaar een beroerte. Van hen werd het gewicht bijgehouden, ook voor de beroerte. Ongeveer een kwart van de deelnemers die een beroerte hadden, werd om verschillende redenen in de nieuwe analyse uitgesloten. Ook werden mensen met kanker, dementie, diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en rokers uitgesloten.

De overgebleven deelnemers werden vergeleken met andere deelnemers in de Framingham-studie op basis van leeftijd, sexe, en BMI-categorie (normaal, overgewicht, obees). Gekeken werd naar de tien jaar overlevingskans na beroerte in relatie tot het gewicht.

Geen voordeel voor iedereen
Onderzoeksleider
Dr. Hugo J. Aparicio van de universiteit van Boston tekent aan dat de studieresultaten niet betekenen dat alle mensen met overgewicht of obesitas hetzelfde voordeel zullen hebben. Van overgewicht en obesitas zijn meer risico’s bekend dan voordelen. In de studie werd gekeken naar de totale sterftekans, het heroptreden van een beroerte of andere hart- en vaatziekten, werd niet meegenomen.

Reageer op dit artikel