nieuws

Cafeïne mogelijk gunstig op het sterfterisico bij diabetes

Voedingswetenschap

Cafeïne mogelijk gunstig op het sterfterisico bij diabetes

Vrouwen met diabetes die regelmatig koffie of thee drinken leven mogelijk langer dan vrouwen die geen cafeïne gebruiken. Dit suggereren onderzoekers in hun nieuwe studie Caffeine consumption and mortality in diabetes, die deze week werd gepresenteerd tijdens de jaarbijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes in Lissabon.

Meer dan 80 procent van de volwassenen wereldwijd consumeert dagelijks cafeïne, meestal uit koffie en thee. Het gemiddelde koffieverbruik ligt tussen de 100mg en 300mg per dag, afhankelijk van de leeftijd en het land. Het gemiddelde in de Verenigde Staten ligt bijvoorbeeld op 165mg per dag.

Vele voorgaande studies concluderen dat het drinken van koffie een gunstig effect heeft op het sterfterisico bij verschillende doodsoorzaken in de algemene bevolking, maar er is nog weinig bekend over de rol van cafeïne in het sterfterisico bij mensen diabetes.

Koffie, thee en frisdranken

In deze studie onderzochten Dr. João Sérgio Neves en professor Davide Carvalho van University of Porto samen met hun team de associatie tussen verschillende hoeveelheden cafeïne en sterftecijfers bij meer dan 3000 mannen en vrouwen met diabetes.

 

De gegevens kwamen uit de National Health Nutrition Examination Survey (NHANES) van 1999 tot 2010, een studie die de gezondheids- en voedingsstatus van een nationaal representatieve steekproef van volwassen uit de Verenigde Staten sinds 1971 heeft gevolgd. Deelnemers hebben onder andere hun inname van koffie, thee en frisdranken gerapporteerd.

Verschillende hoeveelheden

In de loop van de 11-jarige studie zijn 618 mensen gestorven. De onderzoekers constateren dat vrouwen met diabetes die dagelijks tot 100mg cafeïne (een regelmatige kop koffie) gebruiken, 51 procent minder kans hebben op sterfte dan deelnemers die geen cafeïne gebruiken. Vrouwen met diabetes die dagelijks 100-200mg cafeïne per dag gebruiken hadden 57 procent minder kans op overlijden dan niet-koffiedrinkers. Voor degenen die meer dan 200mg per dag consumeerden (2 regelmatige kopjes koffie) was het verminderde risico op overlijden 66 procent.

Onafhankelijke associatie

De gevonden associatie blijkt onafhankelijk van factoren als leeftijd, ras, opleidingsniveau, jaarlijks gezinsinkomen, roken, lichaamsmassa-index, alcoholinname, hoge bloeddruk en diabetische nierziekte. Hiervoor werd gecorrigeerd. Er werd geen gunstig effect van cafeïneconsumptie bij mannen geconstateerd.

Voorzichtige interpretatie

Ook zagen de onderzoekers een daling van kankerverwante sterfte onder vrouwen die meer cafeïne uit thee gebruiken. Als de groep deelnemers verdeeld werd in vier groepen type theedrinkers (nul, laag, middelmatig en hoog), bleek de groep met hoge cafeïneconsumptie uit thee een 80 procent verminderde kans op kanker te hebben in vergelijking met vrouwen die geen cafeïne uit thee binnenkregen.

 

Aangezien de totale consumptie van thee laag was in deze studie, moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en beschouwd worden als verkennend, waarbij bevestiging uit grotere studies vereist is.

Dosis- en bronafhankelijke bescherming

De onderzoekers concluderen uit de bevindingen dat er een dosisafhankelijk beschermd effect van cafeïne lijkt te zijn bij verschillende sterfteoorzaken onder vrouwen met diabetes. Uit de studie komt naar voren dat het effect mede te verklaren is vanuit de bron waaruit cafeïne wordt gehaald. Cafeïne uit koffie lijkt dus vooral beschermend te werken bij cardiovasculaire aandoeningen en cafeïne uit thee bij kanker.

Reageer op dit artikel