nieuws

Nieuwe Artsenwijzer Diëtetiek gepresenteerd op Dag van de Diëtist

Voedingswetenschap

Vandaag, dinsdag 19 september, is het de Dag van de Diëtist. De dag wordt dit jaar ook aangegrepen om de compleet vernieuwde online versie van de Artsenwijzer Diëtetiek te lanceren.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) hebben artsen en andere zorgprofessionals behoefte aan betrouwbare en toegankelijke informatie over voeding bij gezondheid en ziekte. Diëtisten zijn de experts op dat gebied maar volgens de NVD is dat tot op heden nog onbekend bij veel zorgprofessionals.

Samenwerking artsen en diëtisten

Om samenwerking tussen artsen en diëtisten te initiëren en verbeteren lanceert de Nederlandse Vereniging van Diëtisten vandaag de nieuwe Artsenwijzer Diëtetiek, een website met duidelijke informatie over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.

Voor iedereen zichtbaar

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten maakt de Artsenwijzer Diëtetiek voor iedereen zichtbaar om te laten ziet wat de diëtist kan en doet, maar is primair bedoeld voor medische specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die met diëtisten samenwerken.

Vier zorgprofielen

In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg onderverdeeld in vier profielen:

  • Wat kan de patiënt zelf doen?

  • Hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen?

  • Bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een diëtist?

  • Bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een gespecialiseerde diëtist?

Indien verwijzing naar een (gespecialiseerde) diëtist gewenst is geeft de Artsenwijzer Diëtetiek aan wat de doelstelling en kenmerken zijn van de dieetbehandeling en staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist. 

Foto's

Reageer op dit artikel