nieuws

Gezondheidsraad: ‘Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk’

Voedingswetenschap

Gezondheidsraad: ‘Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk’

Nachtwerk leidt tot meer diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dat zegt de Gezondheidsraad in zijn advies ‘Gezondheidsrisico’s door nachtwerk’ dat de raad vandaag aanbood aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Volgens de raad is er voldoende bewijs om aan te nemen dat nachtwerkers meer kans hebben op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Het risico loopt op naarmate mensen langere tijd achtereen (meerdere jaren) in de nachtdienst werken. In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. De raad adviseert de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid dan ook om nachtwerk daar waar mogelijk te beperken.

Borstkanker

Ook onderzocht de raad op verzoek van de minister een mogelijk verband tussen nachtwerkers en de kans borstkanker. ‘Op grond van de nieuwste gegevens concludeert de commissie dat er geen eenduidig verband bestaat’, schrijft de raad in zijn aanbiedingsbrief. ‘Dit betekent dat de conclusie van de Gezondheidsraad uit 2006 (advies Nachtwerk en borstkanker: een oorzakelijk verband?), namelijk dat er een verband bestond tussen het langdurig verrichten van nachtwerk en een verhoogd risico op borstkanker, geen stand meer houdt.’

Oorzaak hart- en vaatziekten

‘Nachtwerk kan leiden tot diabetes mellitus (type 2) of een hart- of vaatziekte doordat de glucose- en vethuishouding ’s nachts minder actief is dan overdag’, schrijft de raad in zijn advies. ‘Als men dan ‘s nachts eet kan dit leiden tot hogere glucosespiegels in het bloed en hogere opslag van vet in het lichaam dan overdag het geval zou zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld overgewicht en prediabetes ontstaan. Dit zijn risicofactoren voor diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.’

Slaapproblemen

De commissie vond verder een sterk verband tussen nachtwerk en slaapproblemen. Slaapproblemen komen naar schatting anderhalf tot ruim tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers. Ook vond de raad sterk bewijs voor het bestaan van gezondheidsrisico’s bij nachtwerkers op lange termijn.

Reageer op dit artikel