nieuws

Obesitas bij kinderen en adolescenten sinds 1975 vertienvoudigd

Voedingswetenschap

Obesitas bij kinderen en adolescenten sinds 1975 vertienvoudigd

In de afgelopen vier decennia is het aantal kinderen en adolescenten met obesitas vertienvoudigd. In 1975 hadden wereldwijd 5 miljoen meisjes en 6 miljoen jongens obesitas, in 2016 waren dit 50 miljoen meisjes en 74 miljoen jongens. Dat staat in een deze week gepubliceerde studie in The Lancet.

In de studie is er gekeken naar trends in obesitas bij kinderen en adolescenten in 200 verschillende landen. In Europa heeft 19-49 procent van de jongens overgewicht of obesitas en 18-43 procent van de meisjes. De onderzoekers laten zien dat de prevalentie van obesitas bij de jeugd blijft stijgen, op een paar landen na. In Denemarken, Frankrijk, Zweden en Zwitserland is de toename genivelleerd.

Adequate behandeling

Toenemende obesitas onder kinderen behoort tot een van de grootste gezondheidsuitdagingen van deze eeuw, zeggen de onderzoekers. Weinig kinderen en adolescenten in Europa ontvangen echter een adequate behandeling. Het is dan ook dringend tijd om de gevolgen van obesitas op jonge leeftijd aan te pakken, waarschuwen de onderzoekers van de studie.

Co-morbiditeiten

De duur van obesitas wordt geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van co-morbiditeiten, in het bijzonder niet-overdraagbare chronische ziekten zoals diabetes type 2. Ook laat het onderzoek zien dat er is een sterke associatie is tussen obesitas en een verhoogd risico op sterfte. Volgens de onderzoekers moet actie worden ondernomen om de gevolgen van obesitas al op jonge leeftijd aan te pakken, om de gezondheid, kwaliteit van leven en de preventie van co-morbiditeiten te verbeteren.

Stoplichtsysteem niet voldoende

Het bereiken van significant gunstige effecten tegen obesitas bij de jeugd vereist volgens de studie meer dan eenmalige interventies. Maatregelen als belasting op frisdrank of het verspreiden van voedseletiketten voorzien van een stoplichtensysteem alleen zijn niet voldoende. De onderzoekers pleiten voor een volledig behandelsysteem waarin een gezonde fysieke, economische en sociale omgeving wordt bevorderd.

Extra scholing

Ook geven de onderzoekers aan dat een groot deel van de professionals uit de gezondheidzorg extra scholing nodig heeft om obesitas bij kinderen te voorkomen en te behandelen. Obesitas bij kinderen en adolescenten is een complexe ziekte die bij de meerderheid een multifactoriële basis heeft. Vroegtijdige behandeling kan verdere escalatie van de prevalentie voorkomen.

Cruciale stap

Volgens de European Association for the Study of Obesity (EASO) is het cruciaal stap obesitas te beschouwen als een chronische ziekte, om individueel en maatschappelijk bewustzijn rondom obesitas te vergroten en de ontwikkeling van nieuwe preventieve interventies en gezondheidsbeleid te verbeteren, net als de zorg voor kinderen met obesitas wereldwijd.  

Reageer op dit artikel