nieuws

Mogelijk geen beschermd effect van borstvoeding op astma

Voedingswetenschap

Mogelijk geen beschermd effect van borstvoeding op astma

Al lange tijd bestaat er enige twijfel over de mogelijke beschermende effecten van borstvoeding op de ontwikkeling van astma en allergieën. Recent observationeel onderzoek dat werd gepubliceerd in het Journal of Allergy and Clinical Immunology, toont aan dat borstvoeding het risico op het ontwikkelen van hooikoorts en eczeem kan verhogen, terwijl er geen duidelijk effect werd gezien bij astma.

Het ontstaan van astma en allergieën hangt onder andere af van genen, omgeving en leefstijlfactoren. Studies naar het effect van borstvoeding op het ontstaan van astma en allergieën leveren echter inconsistente resultaten. Uit vele onderzoeken blijkt dat borstvoeding een beschermd effect heeft tegen astma en allergie, terwijl andere onderzoeken juist een verhoogd risico aantonen.

Geen effect op astma

In het recente onderzoek werd gekeken naar het effect van borstvoeding op astma, hooikoorts en eczeem. Het bevat zelf-gerapporteerde gegevens van meer dan 330.000 personen op middelbare leeftijd in het Verenigd Koninkrijk. Hieruit blijkt dat personen die borstvoeding hebben gekregen een aanzienlijk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hooikoorts en eczeem, terwijl er geen effect werd gezien op de ontwikkeling van astma.

Sociaaleconomische-status, hygiëne en BMI

Daarnaast laten de bevindingen ook zien dat een hoge sociaaleconomische-status het risico op astma verlaagt, terwijl het risico op het ontwikkelingen van hooikoorts juist toeneemt. Deze resultaten komen overeen met de hygiëne hypothese. Die veronderstelt dat opgroeien in een schonere leefomgeving het risico om te worden gediagnosticeerd met allergieën verhoogt, vanwege een tekort aan vroegtijdige blootstelling aan micro-organismen bij kinderen. De studie toont ook aan dat een hoge BMI het risico op astma, hooikoorts en eczeem verhoogt, terwijl het risico afneemt bij personen met een hoger geboortegewicht.

Observationeel onderzoek

Het staat vast dat borstvoeding een positief effect heeft op de gezondheid van de baby. Hoewel de onderzoekers geen beschermend effect zien van borstvoeding op de ontwikkeling van astma en allergieën, mogen de resultaten niet worden gebruikt om borstvoeding aan te bevelen of juist te ontmoedigen. Dit komt omdat het gaat om een observationeel onderzoek, waaruit geen klinische aanbevelingen gehaald mogen worden.

Reageer op dit artikel