nieuws

Beter welzijn van kinderen bij naleven richtlijnen goede voeding

Voedingswetenschap

Beter welzijn van kinderen bij naleven richtlijnen goede voeding

Het naleven van richtlijnen voor een gezonde voeding door kinderen zorgt ervoor dat ze een beter gevoel van eigenwaarde hebben en minder sociale en emotionele problemen. Dat blijkt uit een studie waarbij in acht Europese landen is nagegaan wat de invloed is van richtlijnen goede voeding op het welzijn van kinderen. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift BMC Public Health.

Voor hun studie gebruikten de onderzoekers de gegevens van 7.675 kinderen en zuigelingen tussen de twee en negen jaar oud. Daarbij keken ze naar het voorkomen van door voeding of leefstijl geïnduceerde gezondheidseffecten.

Gerapporteerde gegevens

Met hulp van de ouders werd aan het begin van het onderzoek vastgesteld in welke mate de kinderen een gezonde voeding voldeden en werden de lengte en het gewicht van de deelnemers opgenomen. Ook beoordeelden de ouders met hulp van gevalideerde vragenlijsten het psychosociaal welbevinden van hun kinderen. Alle vragenlijsten en metingen werden na twee jaar herhaald.

Vergelijkbare associatie

De onderzoekers stellen vast dat een hogere score voor gezonde voeding na twee jaar verband houdt met een beter psychosociaal welbevinden. Ook zien de onderzoekers dat de associatie tussen een gezonde voeding en beter welzijn gelijk is voor kinderen met normaal of overgewicht. De positieve effecten van het volgen van richtlijnen goede voeding zijn dus onafhankelijk van het gewicht.

Experimenteel onderzoek

Omdat deze studie bestaat uit observationeel onderzoek, gebaseerd op zelf gerapporteerde gegevens van ouders, zijn er geen conclusies over oorzaak en gevolg mogelijk. ‘De associaties die we in deze studie zien zouden bevestigd moeten worden in experimentele onderzoeken. Bij voorkeur wordt er dan gebruik gemaakt van deelnemers met een klinisch gediagnosticeerde depressie, angststoornis of andere gedragsstoornissen in plaats van het door ouders gerapporteerde psychosociaal welbevinden.

Reageer op dit artikel