nieuws

Calcium- of vitamine D-suppletie heeft mogelijk geen verband met lager risico op fracturen

Voedingswetenschap

Calcium- of vitamine D-suppletie heeft mogelijk geen verband met lager risico op fracturen

Het gebruik van supplementen met calcium, vitamine D of gecombineerde calcium- en vitamine D-supplementen heeft mogelijk geen effect op het voorkomen van fracturen. Dat blijkt uit een meta-analyse die werd gepubliceerd in The JAMA network.

Uit voorgaande studies komen wisselende conclusies naar voren over de associatie tussen de incidentie van fracturen bij oudere volwassenen en de suppletie van calcium, vitamine D of een gecombineerde inname van calcium- en vitamine D-supplementen. In een nieuwe meta-analyse bekeken de onderzoekers of deze supplementen geassocieerd zijn met een lagere incidentie van fracturen bij thuiswonende oudere volwassenen.

Geen significant verschil

In de meta-analyse betrokken ze 33 gerandomiseerde klinische studies waaraan 51.145 deelnemers ouder dan vijftig jaar deelnamen.

De onderzoekers constateren dat het gebruik van supplementen met calcium, vitamine D of beide niet worden geassocieerd met een significant verschil in het risico op heupfracturen in vergelijking met placebo of geen behandeling. Een heupfractuur werd gedefinieerd als primaire uitkomst.

Consistente bevindingen

Subgroepanalyses binnen de meta-analyse, laten zien dat de resultaten over het algemeen samenhangend zijn, ongeacht de calcium- of vitamine D-dosis, geslacht, fractuurhistorie, calciuminname via de voeding en vitamine D-concentratie in het bloed als uitgangswaarde. De onderzoekers concluderen dat deze bevindingen het routinematige gebruik van calcium- of vitamine D-supplementen onder thuiswonende oudere volwassenen, niet onderbouwen.

Reageer op dit artikel