nieuws

Minder diabetespatiënten door behandelingen in de eerstelijnszorg

Voedingswetenschap

Minder diabetespatiënten door behandelingen in de eerstelijnszorg

Een intensieve behandeling voor gewichtsbeheersing binnen de reguliere eerstelijnszorg lijkt het aantal diabetes type 2-patienten te verlagen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die recent is gepubliceerd in The Lancet.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 49 verschillende eerstelijnszorgpraktijken in Schotland en Engeland, waarbij 306 gediagnosticeerde diabetes type 2 patiënten waren aangesloten. Binnen het onderzoek bood een groep praktijken (controlegroep) het basiszorgprogramma aan zijn patiënten aan, waarbij gewichtsbeheersing aan de hand van de bestaande richtlijnen voor gezondheid wordt aangepakt. De praktijken in de interventiegroep boden een intensief gewichtsbeheersingsprogramma aan. Welke praktijk welk type programma zou volgen werd willekeurig bepaald.

Energiebeperkt dieet

Het intensief gewichtsbeheersingsprogramma in de interventiegroep bestond uit het afbouwen van diabetesmedicatie, een energiebeperkend dieet (825-853 kcal) gedurende drie tot vijf maanden, gevolgd door een stapsgewijze twee- tot achtweekse-opbouwperiode van het voedingspatroon waarin de dagelijkse energie-inname weer werd verhoogd. Deelnemers werden zowel tijdens als na de interventie (tot 12 maanden) structureel ondersteund om ongewenste gewichtstoename te voorkomen.

Vijftien kilo gewichtsverlies

Na twaalf maanden constateerden de onderzoekers een gewichtsverlies van vijftien kilogram of meer bij 36 deelnemers (26 procent) in de interventiegroep In de controlegroep werd geen gewichtsverlies waargenomen. Genezing van diabetes type 2 (remissie) werd bereikt bij 68 deelnemers (46 procent) in de interventiegroep en bij zes deelnemers in de controlegroep.

Praktisch doelwit

De bevindingen laten zien dat na bijna 12 maanden, de helft van het aantal deelnemers die een intensieve behandeling voor gewichtsbeheersing kregen, geheel of gedeeltelijk is genezen van diabetes type 2 en niet langer antidiabetica medicatie hoeft te gebruiken. Genezing van diabetes type 2 via een intensief programma kan volgens de onderzoekers van de studie een praktisch doelwit zijn voor eerstelijnszorg. 

Reageer op dit artikel