nieuws

Onderzoek naar relatie voedsel en Alzheimer

Voedingswetenschap

Onderzoek naar relatie voedsel en Alzheimer

TOP bv en Wageningen UR hebben samen een uitgebreide literatuurstudie verricht naar voedsel en levensstijl in relatie met Alzheimer. De literatuurstudie vormt het uitgangspunt voor een groot praktijkonderzoek dat in de loop van 2018 zal worden gestart.

Vanuit Wageningn UR is professor Harry Wichers betrokken bij de literatuurstudie en het onderzoek. Honderden wetenschappelijke artikelen zijn de afgelopen maanden bekeken en beoordeeld op micronutriënten, voedselproducten en voedselpatronen. De bevindingen uit de studie worden nu nog niet openbaar gemaakt, maar vormen de basis voor het vervolgonderzoek in de praktijk.

Praktijkonderzoek

Het praktijkonderzoek zal zich richten op de vraag of er wellicht een samenhang is te vinden tussen voedselpatronen en levensstijl enerzijds, en de ontwikkeling van verschijnselen van dementie anderzijds. Daarnaast is een belangrijk doel om de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. Het praktijkonderzoek start in de loop van 2018 en zal naar verwachting 1 jaar duren.

Géén medicijn

Ondanks tientallen jaren farmaceutisch onderzoek is er nog steeds geen medicijn gevonden, en grotere farmaceutische bedrijven stoppen zelfs hun onderzoek. Ook is er twijfel over het mechanisme achter het ontstaan van Alzheimer.

Reageer op dit artikel