nieuws

Onderzoek naar gevolgen van voeding moeder op kinderen

Voedingswetenschap

Onderzoek naar gevolgen van voeding moeder op kinderen

Kinderen van een moeder met overgewicht hebben een grotere kans op overgewicht en hart- en vaatziekten. Naast omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen, heeft het overgewicht van de moeder al gevolgen voor het kind in de baarmoeder. Romy Gaillard, onderzoeker aan het Erasmus MC, doet onderzoek naar deze gevolgen en het ontstaan ervan. Ze heeft de Dekkersbeurs van de Hartstichting ter waarde van €240.000 gekregen om drie jaar onderzoek te doen.

In het onderzoek kijkt Gaillard naar twee groepen. Bij een grote groep zwangere vrouwen gaat ze na of en hoe overgewicht van de moeder van invloed is op de ontwikkeling van de baby, in het bijzonder op de placenta en het kinderhart. Daarnaast wil ze onderzoeken of veranderingen positief te beïnvloeden zijn. Dit gaat ze doen door bij een tweede groep vrouwen, die zwanger willen worden of het net zijn, het wel of niet geven van voedingsadviezen.

Omvang placenta

Bij de eerst genoemde groep vrouwen zal er gekeken worden naar de omvang van de placenta en het aantal bloedvaartjes hierin. Verder worden meerdere 3D-echo’s van hart van het ongeboren kind gemaakt. Ook zal er drie weken na de geboorte van de baby een MRI-scan gemaakt worden van het hartje. In de onderzoeksgroep gaat het om vrouwen met of zonder overgewicht. De uitslagen worden met elkaar vergeleken.

Voedingsadviezen

Van de tweede groep vrouwen zal de helft voedingsadviezen krijgen. De voedingsadviezen bestaan uit het kiezen voor producten met minder verzadigd vet en meer onverzadigd vet. Ook wordt er geadviseerd minder suiker te consumeren. De andere helft zal geen voedingsadviezen krijgen en fungeren als controlegroep.

Aanbod van suikers en vetten

Het doel van de voedingsadviezen is niet om vrouwen met overgewicht te laten afvallen. Volgens Gaillard ‘gaat het er vooral om dat het aanbod van suikers en vetten voor het kind zo gunstig mogelijk is tijdens de zwangerschap.’ Ze hoopt dat gezondere voeding tijdens de zwangerschap zorgt voor een gezonder kind en kansen op overgewicht en hart- en vaatziekten verlaagd. Daarnaast is het doel om tot ideeën te komen die gezonde ontwikkelingen van het kinderen en hun hart stimuleren. 

Reageer op dit artikel