nieuws

Voeding, duurzaamheid en gedrag centraal in Deltaplan TiFN en ZonMw

Voedingswetenschap

Voeding, duurzaamheid en gedrag centraal in Deltaplan TiFN en ZonMw

ZonMw en TiFN Food&Nutrition hebben afgelopen week het Deltaplan Voedingsonderzoek gepresenteerd. Hierin verwoorden zij dat het Nederlands voedingsonderzoek gericht moet zijn op drie gebieden: duurzaam voedsel en duurzame voeding, voeding en gedrag en voeding en gezondheid.

Het Deltaplan is de eerste aanzet tot een nationale onderzoeksagenda die is gericht op voeding en de preventie en behandeling van ziektes.

Duurzaam voedsel, duurzame voeding

Om (ingrediënten van) voedingsmiddelen te kunnen meten op duurzaamheid en gezondheid moet Nederland investeren in de ontwikkeling van een hulpmiddel waarmee duurzaamheid en gezondheid meetbaar wordt, vinden de makers van het plan.

Daarnaast moet volgens hen onderzoek naar optimaal brongebruik prioriteit krijgen, op het gebied van bodem, water en andere grondstoffen. Verder zou er bekeken moeten worden hoe het aanbod aan gezonde en duurzame producten in de winkel kan vergroot worden.

Voeding en gedrag

Een tweede speerpunt van het plan is onderzoek naar de omgeving en het individu. Volgens het plan zouden gezonde en duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt moeten worden. Hiervoor is extra kennis nodig over hoe in het winkelaanbod de gezonde en duurzame keuze gestimuleerd kan worden en over de intrinsieke motivatie van consumenten om zulke keuzes te maken.

Voeding en gezondheid

Verder moet er volgens het Deltaplan meer kennis komen over de effecten en werkingsmechanismen van voedingscomponenten, -middelen en –patronen. Dit moet de relatie tussen voeding, gezondheid en ziekte verduidelijken. Hiervoor zijn grootschalig langetermijn-interventieonderzoek nodig, alternatieven voor de randomized clinical trials en fundamentele studies.

Tot slot moet er meer onderzoek komen naar de meerwaarde van een persoonlijke aanpak ten opzichten van de algemene voedingsrichtlijnen met nadruk op risicogroepen zoals mensen met een of meerdere chronische ziekten en/of met een lage sociaaleconomische status.

Reageer op dit artikel