nieuws

‘Gezonde obesitas geeft geen verhoogde kans op overlijden’

Voedingswetenschap

‘Gezonde obesitas geeft geen verhoogde kans op overlijden’

Mensen met obesitas hebben geen hoger risico op overlijden wanneer zij geen andere metabole risicofactoren hebben. Dit stellen onderzoekers aan de York University naar aanleiding van hun onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Obesity.

In de studie kwam naar voren dat 1 op de 20 mensen met obesitas geen andere metabole risicofactoren heeft en daarmee ook geen verhoogde kans op overlijden vergeleken met mensen zonder obesitas en geen andere risicofactoren.

Metabole gezonde obesitas

‘Dit staat in contrast met resultaten in de meeste literatuur en we denken dat dit komt omdat de meeste studies metabool gezonde obesitas hebben gedefinieerd als het hebben van maximaal één metabole risicofactor (naast obesitas),’ zegt Jennifer Kuk, leider van het onderzoeksteam.

‘Dit is duidelijk problematisch, omdat mensen met alleen hypertensie een verhoogt sterfterisico hebben. In de literatuur uit het verleden zouden patiënten met obesitas en hypertensie ‘gezond’ zijn genoemd. Dit is waarschijnlijk de reden waarom de meeste onderzoeken hebben gemeld dat ‘gezonde’ obesitas nog steeds verband houdt met een hoger sterfterisico, terwijl de resultaten van dit onderzoek aangeeft van niet.’

Opzet onderzoek

54089 deelnemers uit vijf cohort studies werden meegenomen in het onderzoek, waarbij zij gecategoriseerd werden in zes groepen: geen risicofactoren, alleen obesitas, verhoogde glucosewaarden, verhoogde bloeddruk, verhoogde lipidenwaarden en combinatie van verschillende 2 of meer risicofactoren. Nadat de deelnemers zo’n 15 jaar gevolgd zijn vergeleken de onderzoekers de hoeveelheid overleden deelnemers tussen de verschillende groepen.

Zonder andere risicofactoren

Deelnemers met obesitas zonder andere risicofactor bleken geen verhoogde kans op overlijden te hebben vergeleken met deelnemers zonder enig risicofactor. Wanneer deelnemers obesitas hadden en daarnaast één andere risicofactor steeg de kans op overlijden significant. Ook het hebben van een risicofactor zonder obesitas gaf een hoger risico op overlijden vergeleken met deelnemers zonder enig ander risicofactor.

Geen verhoogde kans op overlijden

‘We laten zien dat personen met metabolisch gezonde obesitas eigenlijk geen verhoogd sterftecijfer hebben. Uit het onderzoek blijkt dat een persoon met een normaal gewicht zonder andere metabole risicofactoren even snel zal overlijden als de persoon met obesitas en geen andere risicofactoren,‘ zegt Kuk.

Reageer op dit artikel