nieuws

WKOF: ‘Cijfers prevalentie overgewicht en obesitas zeer zorgwekkend’

Voedingswetenschap

WKOF: ‘Cijfers prevalentie overgewicht en obesitas zeer zorgwekkend’

Het aantal mensen van 20 jaar en ouder met obesitas in Nederland is in de afgelopen 36 jaar met 250 procent gestegen. Het gaat op dit moment om meer dan 1,4 miljoen volwassenen, waarvan ruim 100 duizend lijden aan de meest ernstige vorm van zwaarlijvigheid: morbide obesitas.

Een en ander blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) vandaag naar buiten bracht. Het gaat om gegevens uit de Gezondheidsenquête en leefstijlmonitor van het CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sinds 1981 worden lengte en gewicht van de Nederlandse bevolking jaarlijks nagevraagd via de Gezondheidsenquête. Sinds dit jaar wordt obesitas onderscheiden in drie klassen. Bij klasse 3 wordt er gesproken van morbide obesitas.

2,5 keer meer obesitas

Uit de cijfers blijkt dat de helft van de 20-plussers kampt met een vorm van overgewicht. Hiervan heeft 36 procent matig overgewicht (BMI 25-30), 11 procent obesitas klasse 1 (BMI 30-35), 2,3 procent obesitas klasse 2 en bijna 1 procent kampt met obesitas klasse 3 (morbide obesitas).

In begin jaren tachtig kampte 33 procent van de 20-plussers met een vorm van overgewicht. Van hen had nog geen 6 procent een vorm van obesitas. Het aantal volwassenen met obesitas in Nederland is sindsdien ruim 2,5 keer groter.

Cijfers zorgwekkend

Het wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) geeft in een reactie op de cijfers deze zeer zorgwekkend te vinden. Het fonds publiceerde eind mei 2018 de bevindingen van een omvangrijke studie naar voeding, leefstijl en kanker. Hieruit blijkt dat overgewicht en obesitas de kans op kanker vergroten.

Verhoogde kans op kanker

‘Overgewicht en obesitas vergroten de kans op maar liefst 12 vormen van kanker, waaronder borst- en darmkanker, de twee kankersoorten die in Nederland het meest voorkomen,’ stelt de organisatie. Het WKOF vraagt dan ook om extra aandacht voor het groot belang van een gezond gewicht ter preventie van kanker.

Vrouwen vaker dan mannen

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat vrouwen vaker dan mannen kampen met obesitas. Dat geldt ook voor elk van de drie obesitasklassen afzonderlijk. Van de Nederlanders van 65 tot 75 jaar heeft 20 procent obesitas, het meest van alle leeftijdsgroepen.

Minder dan andere Europese landen

Nederland heeft vergeleken met andere Europese lidstaten een lager aantal mensen met obesitas. Alleen in Italië en Roemenië is het aandeel nog lager dan in ons land. Gemiddeld had in 2014 36 procent van de 18-plussers in Europese landen matig overgewicht en 17 procent obesitas. In Nederland had 13 procent in dat jaar obesitas.

Foto's

Reageer op dit artikel