nieuws

Warme dranken verhogen het risico op slokdarmkanker

Voedingswetenschap

Warme dranken verhogen het risico op slokdarmkanker

Het drinken van 700 ml aan warme dranken van 60 graden Celsius (of hoger) per dag, zou het risico op slokdarmkanker verhogen met negentig procent. Dat blijkt uit een vervolgstudie van het Golestan-onderzoek in Iran. Hierin zijn 50.045 individuen in de leeftijdsklasse van 40 tot 75 jaar vier jaar gevolgd.

Gemiddeld consumeerden de deelnemers in het onderzoek cohort tussen 42 en 1174 ml zwarte of groene thee per dag. 60 procent van de onderzoekspopulatie dronk hun thee warmer dan 60 graden Celsius. Tijdens de vervolgstudie bleek er een relatie te bestaan tussen het drinken van warme dranken en slokdarmkanker. 328 personen hadden slokdarmkanker ontwikkeld in de periode tussen de twee onderzoeken.

Warme dranken en slokdarmkanker

De onderzoekers denken aan verschillende mechanismes die het ontstaan van slokdarmkanker door het drinken van warme dranken kunnen verklaren. Een ervan is thermisch letsel. Hierdoor zouden onstekingsprocessen opgewekt worden die mogelijk leiden tot DNA-schade. Ook zou hierdoor de formatie van zogeheten carcinogene N-nitrose verbindingen kunnen worden gestimuleerd. Een andere verklaring wordt gevonden in de door hitte aangetaste mucosa van de slokdarm. Hierdoor zou het weefsel eronder meer kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, waaronder nitrosamines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs).

De onderzoekers adviseren om met geduld te wachten tot te hete thee is afgekoeld tot een lauwe temperatuur.

Reageer op dit artikel