nieuws

Verpleegkundigen willen extra scholing op gebied van overgewicht en alcoholgebruik

Voedingswetenschap

Verpleegkundigen willen extra scholing op gebied van overgewicht en alcoholgebruik

Ruim twee derde van de verpleegkundigen geeft aan behoefte te hebben aan extra scholing, vooral als het gaat om problematisch alcoholgebruik of overgewicht. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut Nivel onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging.

Een groot aantal verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners heeft te maken met cliënten die gezondheidsrisico’s lopen vanwege roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik, zo blijkt uit het Nivel-onderzoek. Vrijwel alle zorgverleners geven aan dat zij de problemen van cliënten signaleren die gezondheidsrisico’s lopen vanwege roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik. Ook zeggen ze de cliënten advies en ondersteuning te geven om gezonder te gaan leven.

Behoefte aan scholing
Verreweg de meeste zorgverleners (80 tot 90%) achten zich competent om cliënten te stimuleren gezonder te leven. Ruim twee derde van de zorgverleners geeft daarnaast aan behoefte te hebben aan extra scholing, vooral als het gaat om problematisch alcoholgebruik of overgewicht. De zorgverleners geven eveneens aan geholpen te zijn met betere samenwerkingsafspraken tussen de verschillende professionals en betere verwijsmogelijkheden. Ook is er behoefte aan hulpmiddelen voor het geven van adviezen, bijvoorbeeld richtlijnen en folders.

Het onderzoek
Nivel heeft eind 2018 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. In totaal vulden 1059 paneldeelnemers de vragenlijst in. Het is gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nationaal Preventieakkoord
Roken, overgewicht en probleemdrinken zijn belangrijke oorzaken van ziekte in Nederland. Om deze problemen aan te pakken en zo bij te dragen aan een gezonder Nederland, heeft de Rijksoverheid met meer dan zeventig verschillende organisaties in Nederland het zogenaamd Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord stelt onder andere dat zorgprofessionals hun cliënten op deze drie thema’s adviezen kunnen geven, hen kunnen begeleiden en hen indien nodig kunnen doorverwijzen. Het Nivel heeft onderzocht welke rol verpleegkundigen en verzorgenden zelf denken te hebben en te kúnnen hebben in deze aanpak.

Reageer op dit artikel