nieuws

Herstel van darmflora helpt mogelijk angstklachten te verminderen

Voedingswetenschap

Herstel van darmflora helpt mogelijk angstklachten te verminderen
Microbiota brain concept. Stock vector illustration with bacteria forming human brain, gut flora influencing decision making.

Angstklachten worden minder wanneer de darmflora gereguleerd wordt met een dieet en supplementen of probiotica. Het onderzoek, uitgekomen in het tijdschrift General Psychiatry, vergeleek 21 relevante studies en zag dat beide interventies angstklachten verminderen wanneer het darmmicrobioom hersteld wordt.

Steeds meer studies tonen aan dat de darmflora de hersenen kan reguleren via het darm-breinas en dat microbiota een effect heeft op angstklachten. Het herstellen van de darmflora zorgt er dan voor dat angstklachten afnemen. Dit onderzoek probeerde te evalueren of het reguleren van het darmmicrobioom een effectieve manier is om angststoornissen te behandelen.

Diëten effectiever dan probiotica
Dieetinterventies gefocust op het verbeteren van darmflora zijn succesvoller dan probiotica. 86 procent van de studies die dieet en supplementen als interventie gebruikten, waren succesvol in het verminderen van angst. Het FODMAP-dieet werd het vaakst als dieet-interventie gebruikt. Uit de probiotica-interventies was slechts 36 procent succesvol. Volgens onderzoekers kan het verschil in effectiviteit te maken hebben met:

  1. Voedsel dat direct invloed uitoefent op de groei van microbiota. Het veranderen van soort voeding zorgt ervoor dat bepaalde micro-organismen meer gevoed worden dan anderen. Hierdoor kan voedsel mogelijk effectiever zijn dan probiotica.
  2. Dat in veel van de probiotica-studies er gebruik wordt gemaakt van meerdere soorten probiotica. Hierdoor kan mogelijk competitie ontstaan tussen micro-organismen uit het aangebrachte flora en oorspronkelijke flora.
  3. Dat veel van de interventies in de studies slechts vier tot acht weken duurden. Het kan zijn dat de onderzoekers een langere tijd nodig hebben om de effecten van het nieuwe microbiota te meten.

Meer klinische interventie studies nodig

Hoewel de reviewstudie laat zien dat angstklachten mogelijk behandeld kunnen worden door het reguleren en herstellen van de darmflora, zijn de verbeteringen in de conditie volgens de onderzoekers nog miniem. Volgens de onderzoekers zullen er meer klinische interventiestudies moeten komen die gebruik maken van één meetinstrument om angst te meten. Tot slot, zullen de onderzoekers een relatie moeten leggen tussen een veranderde darmflora en het verbeteren van angstklachten.

Reageer op dit artikel