nieuws

Gezondheidsraad richt zich komende tijd op richtlijnen voor bijzondere doelgroepen

Voedingswetenschap

De Gezondheidsraad gaat in 2020 onder andere advies uitbrengen over welke aanpassingen aan de Richtlijnen Goede Voeding nodig zijn voor een positief effect op cardiometabole aandoeningen.

Gezondheidsraad richt zich komende tijd op richtlijnen voor bijzondere doelgroepen

Dit staat in het onlangs gepresenteerde werkrapport 2020 van de Gezondheidsraad. Het komende jaar zal de organisatie zich op vier verschillende aspecten richten blijkt uit het werkprogramma. Twee aspecten richten zich op groepen die buiten de doelgroep van de Richtlijnen Goede Voeding vallen. Daarnaast gaan ze de huidige richtlijnen evalueren en gaan zich bezighouden met voeding en duurzaamheid.  

De eerste duizend dagen

Een van de twee doelgroepen is de groep die onder de eerste duizend dagen van een kind vallen, gerekend vanaf de conceptie. Deze groep omvat zwangere en lacterende vrouwen en nul- tot tweejarigen kinderen. De Gezondheidsraad gaat de stand van de wetenschap op het gebied van voedingsaanbevelingen voor zwangere en lacterende vrouwen en voor nul- tot tweejarigen in kaart brengen. Op basis van deze analyse zullen ze bestaande aanbevelingen beoordelen en deze in deeladviezen rapporteren.

Chronische aandoeningen

Daarnaast wil de Gezondheidsraad weten welke aanpassingen van de Richtlijnen Goede Voeding nodig zijn voor een positief effect bij de behandeling van cardiometabole aandoeningen. Er zijn aanwijzingen dat gezonde voeding een gunstig effect heeft op de gezondheid bij mensen met cardiometabole aandoeningen of mensen met een hoog risico hierop. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil weten welke adviezen hierbij van bewezen waarde zijn.

Huidige voedingsnormen

Ook wil de Gezondheidsraad de voedingsnormen evalueren naar aanleiding van rapporten van de European Food Safety Authority. Ze gaan periodiek na of er aanpassingen aan de huidige voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen nodig zijn of wel of er nieuwe voedingsnormen moeten worden opgesteld. Er zijn nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen verschenen in 2018. Er zullen meer adviezen volgen voor andere voedingsstoffen en doelgroepen.

Voeding en duurzaamheid

Door een beroep van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op de Gezondheidsraad gaan zij een verkenning van thema’s en mogelijke acties uitvoeren voor verdere ontwikkeling van een visie op voeding en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel