nieuws

Nieuw bewijs: risicofactoren voor hart- en vaatziekten al op jonge leeftijd van invloed

Voedingswetenschap

Er is voor het eerst een sterk betrouwbaar verband aangetoond tussen belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij kinderen en het krijgen van een hartaanval of beroerte op oudere leeftijd. In eerdere onderzoeken kon er alleen worden aangetoond dat roken en BMI bij kinderen invloed hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Nu is er ook bewijs dat dit geldt voor bloeddruk en serumcholesterol.

Nieuw bewijs: risicofactoren voor hart- en vaatziekten al op jonge leeftijd van invloed

De onderzoekers van de universiteit van Oxford verzamelden gegevens uit het internationale Childhood Cardiovascular Cohort Consortium over serumcholesterol, bloeddruk, BMI en roken. De onderzoeksgroep bestond uit 40 000 kinderen vanaf 3 tot 19 jaar uit Noord-Amerika, Australië en Finland vanaf 1971. De leden van de onderzoeksgroep werden tot rond de leeftijd van 50 jaar gevolgd. Daarbij werd gelet op het voorkomen van hartaanvallen, beroertes en perifeer vaatlijden in relatie tot ziekenhuisopnames of overlijdens (door alle oorzaken). Er werd voor elk risicofactor afzonderlijk berekend hoe groot de kans was dat er hart- en vaatziekten optraden en voor de risicofactoren tegelijkertijd.

Risicofactoren

Voor cardiovasculaire incidenten die leidden tot een ziekenhuisopname waren de associaties voor de risicofactoren als volgt: een stijging van tien procent van de BMI leidt tot twintig procent meer kans op een incident. Wanneer de systolische bloeddruk met tien procent stijgt zal het risico op een incident met veertig procent toenemen. Bij een stijging van tien procent van de serumcholesterol is er zestien procent meer kans op een incident. Wanneer er wordt gerookt tijdens de puberteit zal er 77 procent meer kans zijn op een incident.

Roken op jonge leeftijd

Wanneer alle risicofactoren tegelijkertijd mee werden genomen in de analyse, waren de associaties met het toekomstig risico minder sterk wat duidt op een gedeelde bijdrage aan het risico door elke risicofactor. De associatie voor roken was in beide analyses hetzelfde en voor overlijden was de associatie vergelijkbaar met die voor cardiovasculaire incidenten.

Hart- en vaatziekten voorkomen

De studie benadrukt de noodzaak om al op jonge leeftijd te werken aan het behoud van een gezond hart en om een gezonde leefstijl te promoten onder kinderen.

https://www.escardio.org/Congress-Home

Reageer op dit artikel