nieuws

Beweegprogramma effectief voor herstel van prostaat- en darmkankerpatiënten

Voedingswetenschap

Het programma OncoActief stimuleert bewegen tijdens of na de behandeling van prostaat- of darmkanker. Het programma zorgt voor een sneller herstel bij deze patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van Rianne Golsteijn aan de Open Universiteit Heerlen.

Beweegprogramma effectief voor herstel van prostaat- en darmkankerpatiënten

Een slechte conditie, lichamelijke pijn, vermoeidheid en ongerustheid zijn verschijnselen die patiënten vaak ervaren tijdens of na een behandeling van prostaat- of darmkanker. Door te bewegen kunnen de klachten verminderen. Maar voldoende beweging gaat echter niet altijd even gemakkelijk tijdens of na de behandeling, vertelt Golsteijn.  

OncoActief

Golsteijn ontwierp het programma OncoActief, gebaseerd op het programma Actief Plus. Ze paste het programma aan op (oud) patiënten met prostaat- of darmkanker. Actief Plus is een bewezen effectief beweeg-adviesprogramma dat vijftigplussers bewust maakt van hun eigen beweeggedrag. Het motiveert vijftigplussers om voldoende te gaan en te blijven bewegen.

Patiënten

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 478 deelnemers. Onder de deelnemers waren patiënten die op dat moment werden behandeld voor prostaat- of darmkanker. Daarnaast namen oud-patiënten deel die maximaal een jaar geleden de behandeling voor prostaat- of darmkanker positief afrondde.

Beweegmeter

Verspreid over een jaar vulden de deelnemers vier vragenlijsten in en droegen drie keer gedurende een week een beweegmeter. De helft van de deelnemers kreeg na de eerste vragenlijst toegang tot het programma. De andere helft kreeg na een jaar toegang tot het programma. Deze laatste groep was de controlegroep.

Effectiviteit programma

Uit de resultaten blijkt dat deelname aan het programma effectief is. Deelnemers van OncoActief bleken, tijdens en een half jaar na het programma, significant meer te bewegen dan de controlegroep. Twaalf maanden na het programma bleek dat de deelnemers het beweeggedrag ook op de langere termijn volhielden.

De deelnemers gaven aan tijdens en na het programma minder last te hebben van vermoeidheid en depressie. Ook hadden zij verminderde problemen met hun fysieke functioneren. De controlegroep vertoonde in tegenstelling geen veranderingen. Dit bleek echter ook het geval te zijn na twaalf maanden. De vermoeidheid bij de programmadeelnemers was significant minder dan bij de controlegroep.

Gezondere levensstijl

Golsteijn concludeert dat deelnemers van OncoActief sneller herstellen. Ook zegt zij dat het programma mogelijk bijdraagt aan een gezonde levensstijl op de langere termijn.

Uit de resultaten concludeert Golsteijn ook dat het programma toegankelijk, laagdrempelig en goed vol te houden is. Dit baseert zij op het feit dat er in de loop van het onderzoek weinig uitvallers waren.

Daarnaast zegt Golsteijn dat het programma een relatief goedkope manier is om het herstel te bevorderen en te versnellen. Ze adviseert om te onderzoeken of OncoActief op grotere schaal kan worden toegepast bij alle patiënten.

Reageer op dit artikel