nieuws

Hoe kan de behandeling van obesitas succesvoller worden uitgevoerd?

Voedingswetenschap

Er is nog veel onbekend rond het effectief behandelen van obesitas. Dit is voor Eric Hazebroek een van de aanleidingen voor het uitvoeren van onderzoek naar het beter behandelen van obesitas. Dit doet Hazebroek vanuit zijn leerstoel Nutrition and Obesity Treatment aan de Universiteit van Wageningen waar hij donderdag veertien november zijn inaugurele rede houdt. Zijn missie is om obesitas beter te behandelen.

Hoe kan de behandeling van obesitas succesvoller worden uitgevoerd?

Eric Hazebroek is, naast hoogleraar, bariatrisch chirurg bij Vitalys. Dit is onderdeel van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Het onderzoek wordt door Rijnstate gefinancierd.

Hazebroek gaat door het krijgen van zijn leerstoel onderzoeken hoe obesitas na een maagoperatie beter aan te pakken is door middel van een gevarieerde voeding. De behandeling van obesitas na een maagoperatie is erg moeilijk en deze wil hij beter begrijpen. De komende jaren wil hij daarom de voedingsopname in kaart brengen van mensen met obesitas die een maagverkleining hebben gekregen. Voor mensen met ernstig overgewicht is een maagverkleining vaak nog de enige optie om tot gewichtsverlies te komen.

Vitaminen en mineralen

Er wordt speciaal aandacht besteed aan tekorten van vitamines en mineralen en daarnaast aan het verbeteren van de voedingsadviezen. Ook gaat Hazebroek bekijken hoe de voedingsopname werkt bij vrouwen die na een maagoperatie zwanger worden. De behoefte aan vitaminen en voedingstoffen verandert bij deze groep. Hazebroek wil nagaan wat de invloed hiervan is op de moeder en het kind. Dit is een van Hazebroek’s onderzoeksvragen.

Leefstijl

Volgens Hazebroek is al wel bekend dat mensen na een maagoperatie weer kunnen aankomen wanneer de leefstijl niet wordt aangepast. Een aangepast voedingspatroon kan dan ook effectief zijn voor blijvend gewichtsverlies, zegt hij.  

Onterecht

‘Het is onterecht dat mensen met overgewicht zelf de schuld krijgen’, aldus Hazebroek. Er is een grote groep mensen bij wie afvallen niet wil lukken. Hazebroek wil, als hoogleraar en bariatrisch chirurg bij Vitalys, beter begrijpen waarom afvallen voor sommige mensen zo moeilijk is.

Vitalys helpt mensen met de strijd tegen obesitas. Er worden operaties uitgevoerd bij mensen die een langdurige intensieve begeleiding krijgen, waarbij aan verandering van leefstijl wordt gewerkt.

Obesitasbehadeling

Hazebroek vraagt zich af hoe de behandeling van obesitas succesvoller gemaakt kan worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek bekijkt Hazebroek of er aanpassingen in de obesitasbehandeling nodig zijn.

 

 

Reageer op dit artikel