artikel

Bestrijdingsmiddelen en voeding *

Voedselproductie

Bestrijdingsmiddelen en voeding *

Sommige consumenten maken zich zorgen over te veel bestrijdingsmiddelen op groente en fruit en denken dat ze slecht zijn voor hun gezondheid. Dit kan de consumptie van groente en fruit belemmeren. Maar juist wanneer iemand geen groente of fruit eet is dat ongezond. De gezondheidsvoordelen van groente en fruit zijn groot. Het eten van groente en fruit beschermt tegen chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker, zoals slokdarmkanker en maagkanker (1).

Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die telers in de land- en tuinbouw gebruiken om gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruid. Op groente en fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen zitten. De kans dat zo’n rest een gevaar voor de gezondheid vormt, is klein.

Wetgeving
Om te voorkomen dat iemand te veel binnenkrijgt is er voor ieder bestrijdingsmiddel in de wet een maximale hoeveelheid vastgesteld die nog op groente en fruit mag zitten. Ook de veilige hoeveelheid die iemand iedere dag van een bestrijdingsmiddel mag binnenkrijgen zonder dat het een schadelijk effect heeft op de gezondheid is bepaald. Ook als iemand veel groente en fruit eet krijgt hij niet te veel bestrijdingsmiddel binnen, omdat de inname vrijwel altijd onder die vastgestelde veilige dagelijkse inname blijft.

Controle
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert continu op de aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Jaarlijks worden meer dan 4.000 monsters geanalyseerd. Ruim 98% van de onderzochte producten voldoet aan de wettelijke eisen (2). Het aantal overschrijdingen is dus gering. In die gevallen waarbij resten van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, is het gezondheidsrisico in de meeste gevallen verwaarloosbaar klein. Dit concludeert ook de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gebaseerd op analyses van bijna 81.000 monsters (3).
Het verwaarloosbaar risico staat in schril contrast met het gezondheidsverlies door het eten van veel te weinig groente en fruit. Daarom raadt het Voedingscentrum aan om voldoende groente en fruit te eten om daar gezondheidsvoordeel uit te halen.

Adviezen aan de consument
Het Voedingscentrum adviseert elke dag 200 gram groente en 200 gram fruit te eten. Specifiek voor bestrijdingsmiddelen gelden de volgende adviezen:

  • Wie geen groente of fruit met chemische bestrijdingsmiddelen wil eten, kan kiezen voor biologische producten. De kans op resten bestrijdingsmiddelen is het kleinst in Nederlandse en biologische producten (2,3). Biologische producten zijn te herkennen aan biologische keurmerken, zoals het EKO keurmerk en Milieukeur.
  • Het is niet nodig groente en fruit te schillen of te wassen om de resten van bestrijdingsmiddelen te verwijderen. Veel bestrijdingsmiddelen trekken verder het product in dan de schil. Bovendien is er in de wet rekening mee gehouden dat je de hele vrucht eet. Wassen van groente en fruit is wel belangrijk om vuil en stof te verwijderen.


In de factsheet bijgesloten bij deze Voeding Nu lees je de onderbouwing van deze visie van het Voedingscentrum over bestrijdingsmiddelen en voeding.

Referenties
1. Gezondheidsraad, Richtlijnen Goede Voeding, 2006, Gezondheidsraad, Den Haag
2. NVWA, Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit, Overzicht van uitkomsten NVWA-inspectie juli 2012 – juni 2014, Utrecht, mei 2014.
3. European Food Safety Authority (EFSA), 2015, The 2013 European Union report on pesticide residues in food, EFSA Journal 2015; 13(3):4038, 169 pp

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 5/6 van mei/juni 2015 op bladzijde 13

Reageer op dit artikel