nieuws

Sojaproductie in Nederland komt op gang

Voedselproductie

Sojaproductie in Nederland komt op gang

Het telen van soja is in Nederland nog pionieren, maar een boer kan per hectare vergelijkbare oogsten halen als telers in Brazilië en de Verenigde Staten.

In 2013 telde Nederland 10 sojatelers. Vorig jaar is dit aantal gegroeid naar 35 en werd op ruim 100 hectare soja verbouwd. In Europa mogen er geen rassen van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) worden geproduceerd, alleen GMO-vrije rassen.

 

Sojaproductie

‘Of de sojaproductie groter wordt, dat moeten we afwachten,’ zegt onderzoeker Ruud Timmer van Wageningen UR. ‘Bij voorbaat kun je nog niet zeggen of de sojaproductie groot gaat worden in Nederland. Er is in ieder geval wel vraag naar, vooral in Europa.’

 

Mais

Timmer: ‘De maisproductie is wel succesvol geworden in Nederland. Mais is net zoals soja een warmteminnend gewas. Het gewas is enorm groot geworden, terwijl Nederland niet het meest ideale klimaat heeft om mais te verbouwen. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan het veredelen van rassen die zijn aangepast aan het Nederlandse klimaat en aan het optimaliseren van de teeltwijze via onderzoek. Dit is voor soja ook de aangewezen weg om te volgen.’

 

Voedingsmiddelenindustrie

Nederlandse soja wordt grotendeels verkocht aan de voedingsmiddelenindustrie voor bijvoorbeeld sojamelk. ‘Maar er zijn ook gangbare en biologische melkvee- en pluimveehouders die ‘‘nedersoja’’ door hun veevoer mengen.’

 

GMO-vrij

De (goedkopere) soja die wordt geëxporteerd vanuit buiten Europa is niet GMO-vrij. Europa heeft steeds meer vraag naar GMO-vrije gewassen. Maar het blijkt niet gemakkelijk en vooral duur om biologische geteelde en gegarandeerd GMO-vrije eiwitgewassen te vinden, volgens Timmer. Op dit moment zijn Wageningen UR samen met Duitse en Belgische collega’s op zoek naar nieuwe rassen, die een hogere opbrengst hebben en zo meer geld op kunnen leveren voor de teler.

 

Onderzoek

Timmer: ‘Europa wil meer GMO-vrije soja gaan gebruiken en minder afhankelijk worden van soja-importen. Deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd door onderzoek te doen.’ Onderzoek naar hogere opbrengsten is nodig omdat in Nederland de grond veel duurder is dan in bijvoorbeeld Brazilië en daarmee de productiekosten veel hoger liggen. Wageningen UR doet samen met de agrarische coöperatie Agrifim onderzoek naar de teelt van nedersoja. Door proeven op diverse grondsoorten, bemestingen, rassen en plantafstanden werkt het team aan een verhoging van de sojaproductie.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Amerikanen wijzen toptien van meest schadelijke stoffen aan voor de gezondheid

Reageer op dit artikel