nieuws

Resten van gewasbeschermingsmiddelen in gojibessen, chiazaad en quinoa

Voedselproductie

Resten van gewasbeschermingsmiddelen in gojibessen, chiazaad en quinoa

Bij 12 van de 52 onderzochte monsters van gojibessen, chiazaad en quinoa is een overschrijding van de Maximale Residu Limiet (MRL) geconstateerd in 2014. Dit is gebleken na een steekproefsgewijs onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar resten van gewasbeschermingsmiddelen. 

Het ging om 8 monsters van gojibessen, 3 monsters quinoa en 1 monster chiazaad. Bij geen van de monsters was sprake van een mogelijk gezondheidsrisico.

 

Extra onderzoek

Groente en fruit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, maar goijbessen, chiazaden en quinoa werden niet in de bemonstering meegenomen. Daarom heeft de NVWA extra onderzoek gedaan naar deze producten, in 2015 zal het onderzoek worden herhaald.

 

Maximale Residu Limiet

Hoeveel resten van gewasbescherming op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld. Het wordt de Maximale Residu Limiet (MRL) genoemd. De EU bepaalt deze MRLs en neemt daarbij hoge veiligheidsmarges in acht.

 

Acute Referentie Dosis

Bij overschrijding van de MRL, wordt berekend of de gezondheidsnorm is overschreven. Dit wordt de Acute Referentie Dosis genoemd (ARfD), het is de hoeveelheid van een stof die binnen 24 uur kan worden ingenomen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. Bij de ARfD wordt gerekend met zeer grote porties om de consument zo goed mogelijk te beschermen.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Consumentenbond: ‘Veel onjuistheden in etikettering Superfoods’

Reageer op dit artikel