nieuws

Verbeterde eiwitinname bij oudere patiënten met Cater with Care-producten

Voedselproductie

Verbeterde eiwitinname bij oudere patiënten met Cater with Care-producten

De eiwitinname van ouderen kan verhoogd worden door middel van eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen. Dit blijkt uit het Cater with Care-project van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

Eén op de 6 thuiswonende ouderen is ondervoed, in zorginstellingen is dit één op de 5. In ziekenhuizen is ongeveer een derde van de oudere patiënten ondervoed. Als gevolg van ondervoeding nemen maatschappelijke en zorgkosten toe: de totale kosten van ondervoeding in Nederland bedragen €1,8 miljard.

 

Belang eiwit

Patiënten met ondervoeding herstellen langzamer na ziekte en operaties. Ook is de kans op complicaties groter en kan de weerstand en de kwaliteit van leven afnemen. Uit voedingsonderzoek voor het project blijkt dat veel patiënten zonder (risico op) ondervoeding een te lage eiwitinname hebben. ‘Ook op afdelingen waar alle patiënten een eiwitverrijkt dieet krijgen, wordt de eiwitbehoefte vaak niet behaald’, zegt André Janse, klinisch geriater in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het vervangen van gangbare voedingsmiddelen in het dagmenu door eiwitverrijkte voedingsmiddelen blijkt effectief om de inname van eiwit te bevorderen.

 

Cater with Care

Voor het Cater with Care-project ontwikkelden bedrijven samen met kennisinstellingen smakelijke, eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen. De producten zijn afgestemd op de wensen van ouderen en zorgprofessionals en ook op inzichten uit de voedingswetenschap. Het project is een samenwerking van Wageningen UR Food & Biobased Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Sodexo, NIZO food research, Heinz, Stichting Promotie Kalfsvlees, Pure4You en Carezzo.

 

Effectiviteit

Janne Beelen, promovendus aan Wageningen Universiteit, deed een effectstudie waarin de helft van de deelnemende patiënten naast hun gebruikelijke dieet keuze had uit Cater with Care-producten. De studie liet zien dat patiënten die Cater with Care-producten konden kiezen, minder afhankelijk waren van zuivel en vlees voor hun eiwitvoorziening. Bijna 80 procent van de patiënten behaalde de eiwitaanbevelingen van 1,2 g/kg. In de controlegroep behaalde slechts de helft deze aanbeveling. De komende tijd zullen de resultaten uit het project gepresenteerd worden op de Geriatriedagen in februari 2016 en de Diëtistendagen in april 2016.

 

Lees verder op Voeding Nu online:
Project in ontwikkeling ter preventie van ondervoeding bij ouderen   

Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen

Reageer op dit artikel