nieuws

Hogere vleesproductie in Brazilië verlaagt broeikasgassen

Voedselproductie

Hogere vleesproductie in Brazilië verlaagt broeikasgassen

Onderzoek wijst uit dat een hogere vleesproductie op de Cerrado-savanne van Brazilië wellicht voor een lagere uitstoot van broeikasgassen zorgt. Tot deze opmerkelijke conclusie komt een team van Schotse en Braziliaanse onderzoekers.

Hoofdauteur Rafael Silva van de University of Edinburgh legt uit: “Veel van het Braziliaanse grasland verkeert in slechte conditie, waardoor de rundvleesproductie laag is en de broeikasuitstoot van de veesector hoog. Als echter de vraag naar vlees toeneemt, zijn boeren eerder geneigd om in verval geraakte weides te herstellen. Hierdoor kan er meer koolstof worden opgeslagen in de bodem en wordt de productiviteit van de veesector hoger. Grazen kan zo op een kleiner landoppervlak gebeuren en de ontbossing kan worden verminderd, waardoor emissies in theorie verminderen.”

Braziliaans gras

Hoewel een graslandschap minder effectief is dan een bos bij het opslaan van koolstof, is Braziliaans gras hier wel beter in dan Europees gras. De verklaring hiervoor is dat Braziliaans gras langere wortels heeft. Grasweides van hoge kwaliteit kunnen dus leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.

Om de weides te verbeteren is chemische en mechanische voorbehandeling van de bodem nodig. Ook het gebruik van betere graszaden in combinatie met kunstmest van calcium, kalksteen en stikstof draagt bij aan een hoogwaardiger weide. De meeste Braziliaanse weidebodems zijn erg zuur, waardoor er weinig stikstof nodig is.

Duurzame intensifiëring

Professor Dominic Moran van het Scotland Rural College (SRUC) geeft aan dat Brazilië het eerste ontwikkelingsland is wat in staat is om een uitstootreductie te realiseren met een vorm van zogeheten ‘duurzame intensifiëring’.

“In essentie ontdekken ze nu langzamerhand een manier om de vaak tegenstrijdige eisen te realiseren van een verhoogde veestapel, op minder land, zonder ontbossing, maar mét een reductie in uitstoot van broeikasgassen. Zolang het duurt is het een grootse prestatie. Volgens sommigen zal de dreigende economische crisis de balans verstoren, maar we zullen zien”, aldus Moran.

Het onderzoek ‘Increasing beef production could lower greenhouse gas emissions in Brazil if decoupled from deforestation’ is uitgevoerd door de University of Edinburgh, het SRUC en het Braziliaanse landbouwonderzoeksbureau Embrapa. Publicatie vond plaats in het tijdschrift Nature Climate Change.

Reageer op dit artikel