nieuws

Consument trekt portemonnee voor duurzame eieren

Voedselproductie

Consument trekt portemonnee voor duurzame eieren

De consument verlangt en krijgt meer duurzame eieren, maar betaalt daar ook meer voor. De zelfstandigheid van de legpluimveehouder is de grote kracht van de eiersector.

Dit concludeert ABN Amro vandaag in het rapport ‘Geld voor je eieren’.

Meer vrije uitloop- en biologische eieren

Na de sterke stijging van het aanbod van scharreleieren, groeit nu vooral de productie van vrije uitloop- en biologische eieren. ABN Amro verwacht dat deze marktsegmenten in de komende jaren met achtereenvolgens 5 en 7 procent zullen groeien.

Hogere kostprijs door dierenwelzijn

De groeiende aandacht voor dierenwelzijn zorgt ervoor dat legpluimveehouders minder dieren per m² houden. De aanpassingen die dit vereisen, leiden tot een hogere kostprijs. ABN Amro denkt dat een prijsstijging van ruim 20 procent per ei nodig is om aan deze kostenstijging te kunnen voldoen.

Consument bereid meer te betalen

Het verbod op de legbatterij in 2012 zorgde voor grote verschuivingen in de eiermarkt. De steeds grotere focus op dierenwelzijn heeft geleid tot een grote populariteit van duurzame eieren. Consumenten nemen het hogere prijskaartje dat hieraan vastzit graag op de koop toe.

Flexibele legpluimveehouders

De legpluimveehouder is, volgens ABN Amro, als autonome schakel in staat dieren efficiënt te houden en zijn productiviteit met productinnovaties te verhogen. Ook toont hij steeds de flexibiliteit om, soms met hulp van toeleveranciers en afnemers, perioden met lagere prijzen op te vangen.

De legpluimveehouder heeft op deze manier de veerkracht getoond om de consument een ruimere keuze te bieden. Wel benadrukt ABN Amro in het rapport dat de eierketen het duurzame imago van eieren gezamenlijk moet uitdragen.

Reageer op dit artikel