nieuws

‘Afstand tussen levensmiddelenindustrie en consument moet kleiner’

Voedselproductie

‘Afstand tussen levensmiddelenindustrie en consument moet kleiner’

‘De levensmiddelenindustrie is op dit moment nog niet voldoende in staat om vertrouwen van de samenleving te winnen’. Het is een van de constateringen in het rapport Spreek Smakelijk dat Unilever-CEO Paul Polman en FNLI-voorzitter Bas van den Berg namens de levensmiddelenindustrie vandaag overhandigen aan minister-president Rutte bij de start van het initiatief VoedselPoort.

Voedselpoort is een platform waarin vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de politiek met elkaar in gesprek gaan over thema’s als voedselverspilling, productsamenstelling en transparantie in de keten.

Het aanbieden van het rapport is het startsein voor, zoals de Federatie van Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) het zelf noemt ‘een open gesprek over voedsel’. De levensmiddelenindustrie, zo wordt in het rapport beschreven, wil een weg inslaan om ‘intensiever in gesprek te gaan en samen op te trekken met consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en politiek om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, begrip voor elkaar te creëren, en dilemma’s gezamenlijk op te lossen.’ Dat de komende tijd vaker moeten gebeuren binnen het platform VoeselPoort.

Gevoelige plek
 ‘De Nederlandse levensmiddelenindustrie behoort tot de internationale top, is met een jaarlijkse omzet van 62 miljard euro één van de grootste industrieën van Nederland en zorgt voor bijna 100.000 voltijdsbanen’, schrijven Alexander Belderok van adviesbureau Roland Berger en Philip den Ouden, FNLI-directeur, in hun inleiding van Spreek Smakelijk. ‘Wij concluderen dat de levensmiddelenindustrie op koers ligt. Tegelijkertijd leggen wij de vinger op een gevoelige plek: er bestaat een afstand tussen de sector en de samenleving.’

Spanningen
De twee constateren ‘spanningen die optreden tussen maatschappelijke thema’s enerzijds en het bedienen van de consument anderzijds. Bijvoorbeeld, het duurzaam voeden van een groeiende wereldbevolking die meer en anders eet; en het gezond houden van een vergrijzende bevolking die lekker wil eten.’ In het rapport geeft de levensmiddelenindustrie aan dat ze meer in gesprek moet treden met de samenleving.

Spreek Smakelijk is opgesteld door adviesbureau Roland Berger in opdracht van de FNLI.

Reageer op dit artikel