nieuws

‘Vee kan voorzien in een derde hoogwaardig eiwit’

Voedselproductie

‘Vee kan voorzien in een derde hoogwaardig eiwit’

Critici zien de veehouderij als een sector met een forse milieu-impact, maar dat hoeft helemaal niet, stelt promovenda Hannah van Zanten. De sector kan juist bijdragen aan duurzame voedselvoorziening.

“Het wereld voedselprobleem kent twee aspecten: we hebben genoeg voedsel nodig om de groeiende wereldpopulatie te kunnen voeden, én we staan voor de uitdaging om dit voedsel zo duurzaam mogelijk te produceren en de impact op het milieu te beperken”, vertelt Hannah van Zanten, promovenda bij Hoogleraar Imke de Boer aan de Wageningen University

Hoogwaardige eiwitten

Ze stelt voor om het vee te voeren met producten die we “zelf niet kunnen of willen eten.” Te denken valt aan gras van voor akkerbouw ongeschikt land of voedselresten. “Dan worden deze reststromen omgezet in hoogwaardige eiwitrijke producten (vlees, eieren en zuivel). Hierdoor kan de veehouderijsector een hoeveelheid eiwit produceren, die kan voorzien in een derde van onze dagelijkse behoefte.”

Reststromen

Bij deze reststromen vindt geen concurrentie plaats om land tussen veevoer en voedsel. Zo leveren dieren een aanzienlijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en de milieuproblematiek, aldus Van Zanten. “Dit in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.”

Minder consumptie dierlijke producten

Maar om de voedselproductie per hectare grond zo efficiënt mogelijk te maken, is het wel van belang de consumptie van dierlijke producten met een derde te verminderen, weet Van Zanten. “We zouden dus met name in Westerse landen per persoon minder vlees moeten eten. In landen waar voedsel schaars is en de bevolking onvoldoende nutriënten binnen krijgt, is een stijging van de consumptie van dierlijke producten echter essentieel.”

Voeden mensen

Verder stipt Van Zanten aan dat de dierlijke productie dan wel dient te verschuiven naar het behalen van de hoogste productiviteit per dier naar het voeden zoveel mogelijk mensen per hectare grond.

Bio-energie

Bedrijven gebruiken reststromen nu vooral in om er bio-energie van te maken. Dit is weliswaar beter dan het gebruik van fossiele brandstoffen, maar de promovenda ziet dat anders.

“Als we onze energie veel meer gaan halen uit zonne-energie, windenergie en waterkracht, hebben we ook minder fossiele brandstoffen nodig. Daarmee is veel meer impact te behalen dan met de huidige inzet van reststromen voor bio-energie. En dan kunnen we die reststromen benutten om koeien, varkens en kippen mee te voeren.”

Hannah van Zanten promoveert op vrijdag 17 juni op haar proefschrift ‘Feed sources for livestock: recycling towards a green planet’ aan Wageningen University, Animal Sciences.

Reageer op dit artikel