nieuws

Minister Schippers teleurgesteld over verlaging zoutinname Nederlanders

Voedselproductie

Minister Schippers teleurgesteld over verlaging zoutinname Nederlanders

Minister Schippers van Volksgezondheid is erin teleurgesteld dat er geen duidelijke verlaging van de zoutinname door de Nederlandse bevolking is waar te nemen. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief begeleidt een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat eveneens vandaag verscheen, waaruit onder andere blijkt dat de hoeveelheid zout die volwassenen in 2015 dagelijks binnenkrijgen gelijk is gebleven ten opzichte van 2006.

Op verzoek van Schippers zelf heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de hoeveel zout, jodium en kalium die volwassenen dagelijks binnenkrijgen. Dit onderzoek is in 2015 uitgevoerd onder 289 personen tussen de 19 en 70 jaar. Hun inname van zout, jodium en kalium is bepaald via een 24-uurs urineverzameling. Dit geeft een indicatie van de zout-, jodium- en kaliuminname van de Nederlandse bevolking. Een vergelijkbaar onderzoek is eerder in 2006 en 2010 uitgevoerd.

Teleurgestelde minister
‘Ik vind het belangrijk dat mensen niet te veel zout binnenkrijgen’, schrijft Schippers in haar brief. ‘De hoeveelheid zout in levensmiddelen verlagen staat daarom al jaren hoog op mijn agenda. Ik ben dan ook teleurgesteld dat uit dit RIVM-onderzoek geen duidelijke verlaging van de zoutinname zichtbaar wordt, ondanks alle inspanningen vanuit onder andere het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Jodium
Jodium ‘Uit het onderzoek blijkt verder dat de inname van jodium is gedaald, maar dat het risico op een tekort klein is. Gezien de belangrijke rol van jodium blijf ik de jodiumvoorziening monitoren. De inname van kalium is over de periode 2006-2015 nagenoeg gelijk gebleven. Kalium kan als (gedeeltelijke) vervanger van zout worden gebruikt, waardoor de kaliuminname zou kunnen stijgen. Uit dit onderzoek komt dit niet naar voren’, aldus Schippers.

Productherformulering
Ook haalt Schippers aan dat uit een monitoring op productniveau blijkt dat het zoutgehalte is gedaald in de productcategorieën die bron zijn van een groot deel van de dagelijkse zoutinname, zoals brood, kaas en vleeswaren. Uit de brief blijkt dat ze via het Akkoord Verbetering Productsamenstelling het bedrijfsleven verder wil laten inzetten op sectorbrede afspraken om de hoeveelheid zout te reduceren in samengestelde producten.

Meer producten herformuleren
‘Dit wordt de komende jaren uitgebreid naar meer productcategorieën (pizza’s, snacks, kant- en klaarmaaltijden, et cetera). Voor de productcategorieën waar al afspraken over zijn gemaakt, worden waar mogelijk verdergaande reducties gesteld. Ik heb samen met de stuurgroep van het akkoord aan de Wetenschappelijke Adviescommissie gevraagd een advies te geven op waar nog grotere winst is te behalen en stappen mogelijk zijn’, aldus Schippers.

Rol supermarkten
Ook merkt de minister op dat supermarkten steeds meer de aandacht vestigen op een gezonde keuze. ‘Individuele supermarkten publiceren hierover in hun magazines, stellen aanvullende eisen rond bijvoorbeeld kidsmarketing en sorteren het winkelschap op productsamenstelling’, zegt ze. ‘Ze merken ook een toegenomen interesse voor en vraag naar gezondere producten bij de consument.’

Reageer op dit artikel