nieuws

Gevaar radioactieve stoffen in zeedieren uit de Stille Oceaan ‘onbeduidend’

Voedselproductie

Gevaar radioactieve stoffen in zeedieren uit de Stille Oceaan ‘onbeduidend’

Bevatten zeedieren uit de stille oceaan radioactieve stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens? Na de ramp met de kernreactor in Fukushima 2011 ontstond hierover bezorgdheid. Zeedieren zijn sindsdien regelmatig op radioactieve besmetting onderzocht. Uit een recent onderzoek blijkt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Een groep internationale onderzoekers nam tussen 2012 en 2015 een steekproef uit weefsels van roofvissen en andere grote gewervelde zeedieren, in het noordelijke deel van de Stille Oceaan. Daarbij richtten de onderzoekers zich op cesium, een van de radioactieve stoffen die samen met radioactief jodium in grote hoeveelheden uit de Japanse kernreactoren is vrijgekomen. Cesium kent halfwaardetijd van dertig jaar en kan accumuleren in de spierweefsels van eetbare zeedieren, waarna het ook in de mens terecht kan komen. 

Nucleaire testen

Het detecteerbare niveau van cesium werd vergeleken met de reeds aanwezige achtergrondniveaus uit de jaren veertig en vijftig, afkomstig van bovengrondse nucleaire testen. In de studie werden de radioactieve stoffen in zeedieren uit de Stille Oceaan onderzocht op het mogelijke risico van gezondheidsproblemen bij mensen.

Lage hoeveelheid

In hun studie vonden de onderzoekers een lage hoeveelheid aan radioactieve stoffen in zeedieren. Cesium kwam voornamelijk voor in roofdieren als tonijn, zwaardvis en haaien. Roofvissen staan bovenaan in de voedselketen waardoor deze groep de grootste accumulatie kent.

Onbeduidende gevolgen

Onze resultaten laten zien dat de gevolgen, van het eten van zeedieren uit de Stille Oceaan, voor de volksgezondheid waarschijnlijk onbeduidend zijn’, zegt Daniel Madigan, hoofdonderzoeker aan de Harvard University. De hoeveelheid cesium is volgens hem te laag voor schadelijke effecten. ‘Om vis uit de handel te halen zouden cesium niveaus meer dan 1.600 keer hoger moeten zijn dan in alle monsters die wij hebben verzameld.’

Publieke zorg

Kort na de ramp in Fukushima zijn studies gedaan waarin verhoogde niveaus van radioactief cesium in blauwvintonijn en albacore-tonijn uit de kuststreek van Californië zijn gerapporteerd. Er ontstond publieke bezorgdheid over risico’s voor de menselijke gezondheid. ‘De eerste studies lieten zeer weinig risico in relatie tot gezondheidsproblemen voor iedereen die deze migrerende soorten zou eten, maar de publieke zorg bleef volhouden’, verklaart Kevin Weng de gedane vervolgstudies. Hij is onderzoeker en assistent-professor aan het William & Mary’s Virginia Institute of Marine Science.

Kernramp

De Japanse provincie Fukushima werd in 2011 getroffen door een van de grootste kernrampen in de geschiedenis. Na een aardbeving en Tsunami raakte de kerncentrales van Fukushima zwaard beschadigd en overspoeld. Er kwam een grote hoeveelheid aan radioactieve stoffen vrij, waarvan een groot deel in de oceaan terecht is gekomen.

Reageer op dit artikel