nieuws

Waarom dalen R&D-investeringen in de voedingsindustrie?

Voedselproductie

Waarom dalen R&D-investeringen in de voedingsindustrie?

De Nederlandse voedingsindustrie zit in de lift, blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017. Maar wat ook opvalt: investeringen in onderzoek en ontwikkeling vertonen een dalende trend. Heeft dit gevolgen voor ontwikkeling van gezonde voedingsmiddelen?

In 2015 spendeerde de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie €318 miljoen aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is minder dan in 2010 (€331 miljoen), 2011 (€382 miljoen), 2012 (€ 399 miljoen), 2013 (€391 miljoen) en 2014 (€376 miljoen). Alleen in 2009 waren de R&D-investeringen lager: €276 miljoen, zo blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017

Voedingsindustrie blijft achter

In de totale Nederlandse industrie stegen de R&D-uitgaven in 2015 juist met 5,8% tot €4,3 miljard. De voedingsindustrie neemt 7% van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor haar rekening. Ook wat betreft R&D-intensiteit (R&D-uitgaven als percentage van de omzet, red) blijft de voedingsindustrie achter bij de rest van de industrie.

De R&D-intensiteit voor de voedingsindustrie bedraagt 0,5%, terwijl de hele industrie 1,3% scoort. Dat de voedingsindustrie in 2009 ‘slechts’ €276 miljoen in R&D spendeert, lijkt logisch: de sector deelde in de algehele economische malaise waarin Nederland zich op dat moment bevond. In de periode 2010-2012 namen de investeringen weer toe. Vanaf 2013 is weer een dalende lijn zichtbaar, zo blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2017. Wat is hiervan de oorzaak?

Aardgasbaten

De FNLI weet dit niet exact waarom de R&D-investeringen de laatste jaren dalen, maar ze heeft wel haar vermoedens. Mogelijk speelt het aflopen van een aantal grote R&D-initiatieven georganiseerd door topinstituten een rol. Deze werden bekostigd uit de aardgasbaten (Fonds Economische Structuurgelden). “We denken ook dat Nederland meer R&D-investeringen doet in het buitenland, onder andere Azië”, reageert FNLI-woordvoerder Suzanne Rotteveel.

Unilever

De belangenbehartiger ziet de toekomst van de Nederlandse voedingsindustrie op gebied van innovatie zonnig in. “Unilever houdt haar onderzoekslaboratorium in Nederland ( medio 2019 komt dit innovatiecentrum in Wageningen, red). Bovendien staat Nederland nog steeds hoog op de R&D-ranglijst. Er zijn dus geen sterke aanwijzingen dat de R&D-uitgaven verder gaan dalen.”

R&D-investeerders

De Nederlandse voedingsindustrie behoort ondanks de dalende R&D-uitgaven nog steeds tot één van de grootste Europese investeerders in innovatie. In 2014 was Nederland zelfs koploper. In 2015 bekleedde het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats gevolgd door Nederland, Frankrijk en Duitsland op respectievelijk de tweede, derde en vierde plaats.

Reageer op dit artikel