nieuws

Coca-Cola presenteert een nieuw duurzaamheidsactieplan

Voedselproductie

Coca-Cola presenteert een nieuw duurzaamheidsactieplan

Coca-Cola presenteerde afgelopen maandag in Den Haag een nieuw actieplan voor duurzaamheid onder de naam This is Forward. Het gaat daarin om verdere suikerreductie in producten van het bedrijf, om meer recycling bij de productie en meer maatschappelijke betrokkenheid.

De stip die het bedrijf aan de horizon zet, is het jaar 2025, dan moeten de ambitieuze doelstellingen in het actieplan zijn behaald.  Als het om suikerreductie gaat, wil Coca-Cola dat in 2025 vijftig procent van het verkoopvolume in West-Europa afkomstig is van caloriearme of -vrije dranken. In 2016 was dit aandeel nog 34 procent. Door middel van duidelijke productinformatie en kleinere verpakkingen wil het bedrijf het consumenten gemakkelijker maken om bewust om te gaan met suikerconsumptie.

Zwerfafval beperken

Om bij te dragen aan het terugbrengen van de hoeveelheid zwerfafval in de natuur streeft Coca-Cola ernaar om honderd procent van haar verpakkingen in te zamelen. Het bedrijf wil het gemiddelde gebruik van gerecycled plastic voor PET-flessen meer dan verdubbelen tot tenminste vijftig procent. In 2016 was dit nog 21 procent.  ‘Uiteindelijk wil je natuurlijk naar meer dan 50%, misschien zelfs wel naar 100% als dat haalbaar wordt, maar hiervoor hebben we eerst die honderd procent verpakkingen retour nodig’, zei Jaap Wassink, directeur van Coca-Cola European Partners Nederland, in een toelichting bij de presentatie van de plannen in Den Haag. 

Maatschappelijke invulling

Ook streeft Coca-Cola ernaar de positie van jonge mensen en vrouwen binnen de organisatie verder te verstreken. In 2025 hoopt Coca-Cola dat tenminste veertig procent van de managementfuncties bekleed wordt door vrouwen.

Nevendoelen

Behalve deze hoofdthema’s spreekt het bedrijf in zijn plannen nog doelstellingen uit op het gebied van klimaat, water en de leveringsketen. Zo wil Coca-Cola de uitstoot van broeikasgassen door eigen bedrijfsactiviteit terugbrengen met vijftig procent. Ook zullen de belangrijkste grondstoffen uit de land- en bosbouw voor honderd procent duurzaam worden ingekocht. 

‘Coca-Cola OPEN’

Het actieplan is tevens de start van de campagne Coca-Cola OPEN. ‘Deze bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin we in dialoog gaan met mensen uit de politiek, gemeenten, bedrijven, onderwijs, maatschappelijke organisaties én uiteraard met onze klanten’, zegt Wassink. ‘In die gesprekken willen we kennis ophalen om invulling te geven aan deze acties, en leren wat we verder kunnen doen om een blijvende positie en duurzame bijdrage te leveren aan onze maatschappij.’

Reageer op dit artikel