nieuws

‘Gehele voedselketen moet klimaatneutraal worden’

Voedselproductie

‘Gehele voedselketen moet klimaatneutraal worden’

Nederlandse boeren & tuinders, fabrikanten, supermarkten, cateraars en horeca hebben door samen te werken de milieu-impact richtlijnen vanuit het Parijs-klimaatakkoord behaald.

Volgens Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, realiseert de Nederlandse agrifoodsector een zeer lage impact op het milieu, klimaat en biodiversiteit per kilogram voedsel, maar is klimaatneutraal de ambitie.

Klimaatneutraal

‘De sector doet bij uitstek wat de wereld nodig heeft en waar ‘Parijs’ om vraagt. Dankzij nieuwe kennis en slimme technologie zijn er verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig. Die moeten we met kracht oppakken met als ambitie te komen tot een klimaatneutrale productie en distributie van ons voedsel, inclusief het hergebruik van rest- en nevenstromen,’ aldus Dijkhuizen.

Duurzaamheidshotspots

De alliantie adviseert bedrijven op welke manier zij stappen kunnen zetten naar een verduurzaming van hun keten. Dit is aan de hand van negen verduurzamingsthema’s en verduurzamingshotspots. De hotspots zijn belangrijke grondstof- en productketens waar het meeste winst valt te behalen op het gebied van milieu impact

Het klimaat op ons bord

Tijdens een evenement in Ouwehands dierentuin werden de ambities en ondernomen acties gepresenteerd aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dijkhuizen overhandigde het boekje ‘het klimaat op ons bord’. In het boekje stond een greep uit de vele activiteiten die het bedrijfsleven heeft uitgevoerd voor een verduurzaming van de gehele voedselketen.

Acties en ambities

Minister Schouten ging, tijdens een diner, in gesprek met de CEO’s van meer dan 60 bedrijven uit de keten over hun acties en ambities op het gebied van klimaat. Minister Schouten vindt het belangrijk dat bedrijven zelf de vertaalslag maken van de klimaatdoelstellingen naar de praktijk en daarbij naar de toekomst kijken. ‘Welke bijdrage kan een bedrijf leveren en vooral zorg dat jouw bedrijf nu al doet waar straks om wordt gevraagd,’ aldus Schouten.

Reageer op dit artikel