nieuws

RIVM adviseert nieuw systeem voor productverbetering

Voedselproductie

RIVM adviseert nieuw systeem voor productverbetering

De dagelijkse zout- en suikerinname kan verder omlaag als fabrikanten zich houden aan de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Dat heeft het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferd. Ook adviseert het RIVM om een nieuw integraal systeem voor productverbetering te ontwikkelen.

Volgens het advies van de Commissie Criteria Productverbetering die door het ministerie van VWS is ingesteld en door het RIVM werd begeleid, zou er een nieuw integraal systeem van productverbetering moeten komen. Hierin zou per voedingsmiddelengroep een samenhangende set criteria voor zout, verzadigd vet, suiker, calorieën en vezel moeten worden afgesproken. De huidige systemen, zoals het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, het inmiddels afgeschafte Vinkje en de Schijf van Vijf vertonen volgens het RIVM-advies te weinig samenhang.

Draagvlak belangrijk

‘Om dit systeem te laten slagen is het belangrijk om draagvlak te creëren door maatschappelijke organisaties en de industrie intensief bij de ontwikkeling te betrekken’, schrijft de commissie in haar advies. ‘Daarnaast is het van belang dat de criteria vanuit de rijksoverheid worden vastgesteld en regelmatig worden aangescherpt. Ten slotte moet een onafhankelijke organisatie bijhouden of producten aan de criteria voldoen.’

Te kleine stappen

Volgens het RIVM worden tot nu toe slechts kleine stappen gezet om de dagelijkse zout- en energie-inname (via suiker) te verlagen. Dagelijks consumeert een volwassen Nederlander gemiddeld 8,7 gram zout (6 gram is de aanbeveling) en 114 gram suiker (zo min mogelijk suikerhoudende frisdrank, beperken suikerinname).

Extra effect

Het RIVM berekende wat het effect is als de huidige afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling worden aangescherpt of verbreed naar meer producten. Als de fabrikanten zich aan de gemaakte afspraken houden, kan de dagelijkse zoutinname met 0,4 gram en de suikerinname met 2 gram (8 kcal) per dag dalen.

Als de afspraken worden aangescherpt met een 10% extra verlaging van de gehaltes, kan de inname dalen met 0,7 gram zout en 5 gram (20 kcal) suiker per dag. Wanneer daarnaast de afspraken worden uitgebreid naar meer voedingsmiddelen, waarvoor nu geen afspraken gelden, kan de dagelijkse zoutinname met bijna 1 gram dalen. Ook dan blijft de zoutinname boven de maximale norm van 6 gram per dag. De suikerinname kan 9 gram (36 kcal) dalen.

Zout- en suikerleveranciers

Brood, vlees en kaas dragen het meeste bij aan de dagelijkse inname van zout. Via frisdranken, melkproducten en banket en zoetwaren krijgt een Nederlander de meeste suikers binnen.

Reageer op dit artikel