nieuws

Europa: ‘Plantenveredelings- techniek Crispr-Cas valt onder gmo-wetgeving’

Voedselproductie

Europa: ‘Plantenveredelings-  techniek Crispr-Cas valt onder gmo-wetgeving’

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag besloten dat planten bewerkt met de genbewerkingstechniek Crispr-Cas onder dezelfde regelgeving (veiligheid en labeling) vallen als andere gmo-gewassen.

Het Europese Hof heeft na jaren van discussie een beslissing (pdf) genomen. De vraag was of voor genbewerkingstechnieken zoals Crispr-Cas dezelfde regels moeten gelden als voor genetische modificatie. De huidige Europese regels voor genbewerking zijn vastgelegd in 2001 voordat de Crispr-Cas-techniek was uitgevonden.

 

Net als spontane mutaties

Voorstanders van de techniek vinden dat extra regels niet nodig zijn voor Crispr-Cas, want de techniek levert immers genmutaties op die ook spontaan in de natuur kunnen optreden. Met de techniek is het mogelijk om sneller varianten te ontwikkelen die resistent zijn tegen bepaalde ziektes.

Tegenstanders zoals Greenpeace vinden dat Crispr-Cas een genetische modificatie is zoals alle andere en onder de gmo-wetgeving moet vallen.

 

Wat is Crispr-Cas?

Met conventionele genbewerkingstechnieken worden individuele genen met gewenste eigenschappen in het genoom geïntroduceerd door bijvoorbeeld transportvirussen. Met Crispr-Cas9 zoals de nieuwe techniek officieel heet, kunnen onderzoekers genen knippen uit het genoom en vervangen door andere segmenten zonder dat ander genetisch materiaal of andere organismen nodig zijn.

Reageer op dit artikel