nieuws

‘Gezonde’ chocolade wint steeds meer terrein, verkoop overig snoep neemt af

Voedselproductie

Onder invloed van de negatieve berichtgeving rond suiker eten Nederlandse consumenten steeds minder suikerwaren. Dat constateert ABN AMRO in een nieuwe marktanalyse op het gebied van food. Producenten van chocolade profiteren juist van deze trend en weten hun verkopen op te voeren. Ook in de komende jaren verwachten de analisten van de bank een verdere stijging van de chocoladeverkoop.

‘Chocoladefabrikanten liften mee op gezondheidshype’, schrijven sectoreconomen Nadia Menkveld en Sonny Duyn van ABN AMRO in hun rapport. ‘De chocoladereep heeft de wind mee. Cacao heeft enige tijd aandacht gekregen in de media als superfood: een voedingsmiddel waarvan wordt aangenomen dat het uitzonderlijk gezond is. Consumenten associëren daarom chocolade in tegenstelling tot andere soorten snoep wel met gezondheid.’

‘Gezonde repen’
Volgens de bank heeft de industrie extra op deze trend ingespeeld door chocoladerepen te introduceren met ingrediënten die in het bijzonder geassocieerd worden met een gezonde levensstijl, zoals chocoladerepen met avocado, thee of matcha. ‘Daarnaast zijn repen geïntroduceerd die een hoger cacaopercentage hebben en minder suiker bevatten, waarmee deze producten zich nog meer onderscheiden van andere soorten snoep’, aldus de bankanalisten.

Snoepwinkels nemen af
De lagere suikerconsumptie in Nederland, die in tien jaar met zo’n tien procent afnam, is volgens de bankanalisten duidelijk zichtbaar in de winkelstraat. ‘Het aantal snoepwinkels is hier sinds 2005 met een kwart gedaald. Dat geldt vooral voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Ook blijken tussen gemeenten grote verschillen te bestaan. In Amsterdam en Rotterdam hielden de snoepwinkels stand, terwijl in Den Haag en Tilburg sinds 2005 sprake is van een halvering.’

Chocoladeverkoop omhoog
De verkoopwaarde van chocoladerepen nam in de afgelopen vijf jaar juist met 20 procent toe en sinds 2005 is de vloeroppervlakte van gespecialiseerde chocoladewinkels in winkelgebieden verdubbeld. Ook het aantal delicatessenwinkels die chocoladeproducten verkopen, is sterk gegroeid, constateert ABN AMRO. Het gaat vaak om kleine winkels, met een gemiddelde omvang van slechts zo’n veertig vierkante meter. In Amsterdam, Rotterdam en Maastricht kwamen er diverse chocoladewinkels bij, evenals op diverse andere plekken in het land. Bovendien is het aantal delicatessenwinkels, die eveneens producten van chocola verkopen, in de afgelopen jaren ook toegenomen.

Innovatie
‘De innovatie onder chocoladeproducenten betreft onder meer nieuwe ingrediënten, smaken, verpakkingen en andere of meer labels’, aldus de bankanalisten. ‘De labels bevatten functionele claims over de hoeveelheid energie of de afwezigheid van gluten en gaan ook vaak over ethische aspecten van het productieproces als fairtrade en duurzaamheid. Ethiek is een belangrijk thema rondom chocolade en cacao. Het inzichtelijk maken van de productieketen en het bieden van een eerlijke prijs voor alle partijen in de keten, met name de cacaoboeren, is een onderwerp dat leeft bij zowel cacao- en chocoladeverwerkers als bij consumenten. Dat consumenten zich niet onberoerd laten, wordt getoond in ander onderzoek van ABN AMRO, waaruit blijkt dat 28 procent van de consumenten geïnteresseerd is hoe fruit is geteeld en hoe de boer leeft en wat zijn visie is.’

Ook groei voor chocolade in 2019 en 2020
ABN AMRO verwacht dat in 2019 de toenemende aandacht voor gezondheid leidt tot een verdere splitsing tussen chocoladerepen enerzijds en snoepgoed anderzijds. Verder leidt de verwachte vertraging van de economische groei volgens de bank ertoe dat innovatiekracht en het inspelen van producenten op de behoefte aan gezonder leven nog belangrijker worden.

 


Foto's

Reageer op dit artikel