nieuws

Monitor Duurzaamheid: ‘Consument wil het niet allemaal zelf doen’

Voedselproductie

Uit de Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO blijkt dat burgers over het algemeen zeker een belangrijke rol voor zichzelf zien als het gaat om verduurzaming in het algemeen, maar dat zij de rol van de overheid en het bedrijfsleven belangrijker vinden.

Monitor Duurzaamheid: ‘Consument wil het niet allemaal zelf doen’

Voedselverspilling

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders al veel doen aan verduurzaming op het gebied van voedsel. Zo gooit 60% van de Nederlanders zo min mogelijk voedsel weg, wordt er door 30% van de Nederlanders zoveel mogelijk seizoensgroente en -fruit gekocht en eet 27% van de Nederlanders bewust geen vlees.

Consument grootste verspiller

In Nederland en de Europese Unie wordt minder voedsel verspild door agrariërs, voedselverwerkers, supermarkten en restaurants bij elkaar opgeteld, dan door de burger. De consument verspilt ongeveer 50 kilogram voeding per jaar en is daarmee de grootste verspiller op het gebied van voeding.

CO₂-uitstoot

De productie en verwerking van voedsel in de EU zorgt voor 170 miljoen ton CO₂-uitstoot. Dat is ongeveer gelijk aan de CO₂-uitstoot van heel Nederland. Het terugdringen van voedselverspilling kan dus bijdragen aan een duurzamere samenleving. Als de consument minder verspilt, is er minder productie en verwerking nodig.

Ingewikkelde voedselketens

Een vijfde van de ondervraagden zegt het bedrijfsleven als grootste verantwoordelijke te zien om verduurzaming op het gebied van voeding tot stand te brengen. Doordat de voedselketens lang en ingewikkeld zijn, is het voor consumenten vaak niet duidelijk waar ingrediënten vandaan komen en hoe duurzaam deze ingrediënten eigenlijk zijn. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten gebaat zijn bij duidelijkheid en transparantie vanuit bedrijven, zodat op basis van goede informatie een keuze gemaakt kan worden.

Klimaatakkoord

Jan Raes, sustainability advisor ABN AMRO, zegt: “Samenwerking is altijd cruciaal geweest om droge voeten te houden. De inspanningen van overheden, bedrijven en burgers om dit te bereiken, werden eerlijk verdeeld. Ook bij het Nederlandse Klimaatakkoord speelt het verdelingsvraagstuk een grote rol. De opgave voor deze maatschappelijke verandering is zo groot, dat we allemaal een stukje van de verantwoordelijkheid dragen. Samenwerking is daarbij cruciaal, blijkt ook uit de ABM AMRO Monitor Duurzaamheid.”

Reageer op dit artikel