nieuws

Ei koploper onder de biologische supermarktproducten

Voedselproductie

De omzet van biologische producten in Nederland is in 2018 flink gegroeid, met 8,4% naar ruim 1,6 miljard euro. Het grootste deel werd in de supermarkten gerealiseerd, waar het biologische marktaandeel steeg naar 3,4% van de totale omzet.

Ei koploper onder de biologische supermarktproducten

De cijfers staan in het Bionext Trendrapport 2018. Hierin staan alle Nederlandse en mondiale ontwikkelingen van biologische landbouw, productie en consumptie. Het ei is het biologische product met het hoogste marktaandeel in de supermarkt, 16%.

Biologisch landbouwareaal

Het biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2018, zoals verwacht op basis van het aantal bedrijven in omschakeling, met ruim 10% gegroeid. Het steeg van 60,4 naar 66,6 duizend hectare. De akkerbouw groeide met ruim 7% het meest. In de provincie Flevoland steeg het areaal met biologische productie het hardst, naar een aandeel van 12,8%. Zeeland heeft nog het kleinste aandeel, 1,9% van de totale landbouw is biologisch.

Andere landen

Ten opzichte van de omringende landen blijft het biologische landbouwareaal in Nederland in 2018 sterk achter, constateert Bionext. Het Europees gemiddelde ligt op ruim 7%, in Nederland is het 4%. In Duitsland is 12% van het totale areaal biologisch. Frankrijk zit op 10 procent en maakte in 2018 een inhaalslag door een areaalgroei van 20%. Ook Spanje en Italië hebben een biologisch areaal van 10%. Denemarken en Oostenrijk zijn met 20% Europese koplopers.

Streefcijfers instellen

Volgens Miriam van Bree, Teammanager Kennis & Innovatie bij Bionext, zou Nederland net als andere landen voor hogere streefcijfers moeten kiezen om het areaal verder omhoog te brengen. ‘De biologisch sector in Nederland heeft nu al een kleine achterstand qua groei in vergelijking met andere landen’, zegt ze. ‘Zonder streefcijfers of specifiek beleid dat koplopers stimuleert om een bijdrage te leveren aan het klimaat, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water en dierenwelzijn, zal Nederland qua groei steeds verder achterblijven.’

Europa realiseert sterkste groei

Mondiaal is het biologisch landbouwareaal met 20% gegroeid, met een wereldwijde biologische omzet van 109 miljard euro, een flinke groeiversnelling zowel in productie als in consumentenbestedingen. Europa weet met 43 miljard omzet op biologische producten de sterkste groei te realiseren. Noord-Amerika (USA en Canada) blijven net als voorgaande jaren marktleider met bijna 42% aandeel.

Biologische horeca

Het biologische marktaandeel in het foodservicekanaal blijft volgens Bionext nog flink achter. ‘Ondanks een forse omzetstijging van 15%, blijft het marktaandeel biologisch in dit kanaal steken op 1,7%. De belangrijkste oorzaken hiervoor lijken het beperkte aanbod en het gebrek aan kennis binnen het kanaal’, aldus Bionext.

Lees hier het volledige rapport:

Reageer op dit artikel