nieuws

Recycle-instructies op verpakkingen onduidelijk

Voedselproductie

Het is voor consumenten lastig om te bepalen in welke afvalbak een bepaalde verpakking moet. Opvallend vaak staat er helemaal geen informatie op verpakkingen over in welke afvalbak de verpakking moet worden gegooid. Dat blijk uit een onderzoek van Natuur & Milieu.

Recycle-instructies op verpakkingen onduidelijk

Ook komt in het rapport Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt  van Natuur en Milieu naar voren dat veel verpakkingen uit grote hoeveelheden verschillende soorten materialen bestaan. Dit maakt het lastig om op een juiste manier te recyclen. Volgens de milieuorganisatie wordt maar de helft van alle plastic verpakkingen gescheiden ingezameld. De gescheiden inzameling van papier, glas en metaal gaat beter met een gemiddelde van 89 procent aan materialen die worden ingezameld.

Geen informatie

Veel consumenten maken zich zorgen over plastics en verpakkingen. Ze weten vaak niet in welke bak een bepaalde verpakking thuishoort. Vooral lastig zijn drankverpakkingen en chipszakken. Het is daarom belangrijk dat er duidelijk op verpakkingen vermeld wordt in welke afvalbak de verpakking moet, aldus Natuur en Milieu.

A-merken scoren slechter

In het onderzoek van Natuur & Milieu komt verder naar voren dat 75 procent van de huismerkverpakkingen informatie bevat over de juiste afvalbak. A-merken scoren daarentegen slechter. Slechts 35 procent van deze verpakkingen bevat een logo van weggooiwijzer. Ook staat er op deze verpakkingen vaak geen informatie over de wijze van weggooien. “We moeten het consumenten echt makkelijker maken’, zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu. “Op elke verpakking hoort informatie over de juiste afvalbak. Met verpakkingen die uit meerdere materialen bestaan, moeten we stoppen.”

Overbodig

Natuur & Milieu constateert dat niet alleen het ontbreken van informatie op de verpakking een probleem is. Ook blijken bedrijven meer te verpakken dan nodig is. Een onnodig verpakkingsmiddel is bijvoorbeeld de kartonnen wikkel om een bak met salade. De informatie die op de wikkel staat kan ook op het plastic worden gedrukt.

Volgens Natuur & Milieu  kunnen bedrijven vooral door minder te verpakken een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalstroom. Ook zouden ze vaker herbruikbare of makkelijk recyclebare materialen moeten gebruiken. De afvalstroom kan vereenvoudigd worden door minder duurzame verpakkingen niet langer te gebruiken aldus Natuur & Milieu.

Handhaving

Tot slot wijst Natuur & Milieu erop dat de overheid ook een rol speelt in  de  verpakkingskwestie. De wet stelt eisen aan verpakkingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een verpakking niet uit meer materiaal mag bestaan dan nodig is om het product te beschermen en vervoeren. Echter staat in de wet ook dat bedrijven een aantrekkelijke maar minder duurzame verpakking ook mogen gebruiken.

Reageer op dit artikel