nieuws

Foodwatch: ‘Mogelijk kankerverwekkende minerale olieresten in babymelk’

Voedselproductie

Uit een onafhankelijke laboratoriumanalyse is gebleken dat sommige Nederlandse babymelkproducten zijn verontreinigd met schadelijke minerale oliën. De analyse werd gedaan in opdracht van Foodwatch met zowel Nederlandse, Franse als Duitse producten.

Foodwatch: ‘Mogelijk kankerverwekkende minerale olieresten in babymelk’

In Nederland zijn de babymelk producten van Neolac, Hero Baby en Nutrilon getest en positief bevonden.
In de laboratoria werden zogenaamde aromatische bestanddelen van minerale oliën ontdekt die vermoedelijk kankerverwekkend zijn.

Alle laboratoriumresultaten publiceerde Foodwatch in een rapport over babyvoeding.

Terugroepactie babymelk

Naar aanleiding van de resultaten in het rapport roept Foodwatch de producenten van de babyvoeding op om de besmette producten terug te roepen.

Het gaat om de volgende geteste zuigelingenvoeding: Neolac Biologisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding, 0-6 m; Hero Baby nutrasense hypo-allergeen, 0-6 maanden; Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1, 0-6 maanden. In Duitsland is bepaald dat de limiet voor het MOAH gehalte in een product 0.5 milligram per kilo product is. Deze limiet is in het onderzoek als maatstaaf genomen.

Meer onderzoek

Na een eerste testresultaat hebben nog twee onafhankelijke laboratoria de opdracht gekregen om de resultaten te testen. Uiteindelijk hebben drie laboratoria onafhankelijk van elkaar babymelk getest op minerale oliën, met behulp van verschillende analysemethoden.

Frankrijk en Duitsland

Naast de vier in Nederland gekochte producten heeft Foodwatch twaalf andere babymelkproducten uit Frankrijk en Duitsland laten testen. In vijf gevallen werden aromatische minerale oliën gevonden, waaronder in producten van Danone en Nestlé.

Albert Heijn

Van de vier producten die in Nederland werden gekocht, waren er drie verontreinigd met aromatische minerale oliecomponenten die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. Slechts in één product – de babymelk “AH zuigelingenmelk 1 Standaard, 0-6 maanden” – werden dergelijke residuen niet gevonden.

Product naam Batch no. THT datum MOSH-gehalte MOAH-gehalte
Neolac Biologisch  Volledige zuigelingenvoeding 0-6 m 11620 15-01-2021 4.3 mg/kg 1.6 mg/kg
Hero Baby nutrasense hypo-allergeen 0-6 maanden 80926-023 26-09-2020 4.1 mg/kg 0.8 mg/kg
Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie  0-6 maanden 907222 41 22-08-2020 6.1 mg/kg 1.2 mg/kg
AH zuigelingenmelk  Standaard 0-6 maanden 30397033 15-04-2021 3.4 mg/kg Niet gevonden

MOAH

Minerale oliën zijn een grote verontreiniging in het menselijk lichaam. Met name ‘aromatische minerale oliën’ (MOAH) worden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beschreven als ‘potentieel kankerverwekkend’. Daarom mogen dergelijke residuen niet aanwezig zijn in levensmiddelen. Het RIVM gaf in haar meest recente rapport aan dat MOAH uit oliën bij een lage blootstelling al kankerverwekkend kan zijn en daarom niet in de voedselketen gebruikt mag worden.

Olie uit inkt

Verpakkingen zijn vaak de oorzaak van minerale olievervuiling. Verpakkingen op basis van oud papier bevatten bijvoorbeeld minerale oliën van drukinkten die op voedsel kunnen worden overgedragen.

In 2015 werden al 120 voedingsmiddelen zoals pasta, rijst of cornflakes getest in een internationale laboratoriumtest. 43 procent van de producten bevatte aromatische minerale oliën.

Wetgeving vereist

Foodwatch roept de NVWA op om de verontreinigde producten uit het schap te laten halen en vraagt producenten te bewijzen dat hun producten geen schadelijke stoffen bevatten voordat ze in de winkel komen te liggen.

Daarnaast roept Foodwatch beleidsmakers op haast te maken met strenge wetgeving bij schadelijke stoffen in voeding.

“Aromatische minerale oliecomponenten horen niet thuis in voedsel – zeker niet in producten voor zuigelingen. Vooral als het gaat om voeding voor pasgeborenen moeten ouders er absoluut op kunnen vertrouwen dat de producten onschadelijk zijn voor de gezondheid.” stelt foodwatch.

Reageer op dit artikel